26 organisaties krijgen meerjarensubsidie voor cultuur

Van onze redactie
6 juli 2022

26 culturele organisaties krijgen een subsidie voor 2 jaar van de gemeente Nijmegen. Onder andere Club Goud, Schemerlicht, InScience, NYMAtheater, Otis en De Basis krijgen subsidie. Er is 1 organisatie die voor 4 jaar subsidie krijg: P-OST (Expo Plu). De bedragen variëren van 6.000 tot 80.000. Na moeilijke jaren zet de gemeente extra geld in op de cultuursector. In totaal gaat het voor deze regeling om ruim 1.1 miljoen euro.
 

Iedere 2 jaar kunnen culturele organisaties een meerjarige subsidie aanvragen. De subsidieregeling Meerjarige Culturele Programma’s (MCP) is bedoeld voor het versterken van de artistieke kwaliteit en het bereiken van een divers publiek. Het gaat om culturele programma’s die medebepalend zijn voor de identiteit van de stad. 34 organisaties vroegen de subsidie aan voor de periode 2023-2024 of 2023-2026. 26 organisaties krijgen (deels) de gevraagde subsidie. In totaal € 1.160.800.
Voor de toewijzing van de subsidies baseert de gemeente zich op het advies van externe experts. Zij vormen de commissie Groei. Het advies van de commissie is geheel overgenomen door het college van burgemeester en wethouders. De plannen die Groei. beoordeelde zijn tot stand gekomen in een periode van onzekerheid (coronamaatregelen) maar de commissie ziet ambitie en toekomstvisie in de ingediende plannen. En een positief effect van de twee coronaregelingen voor cultuur uit 2021 (Makersfonds, Weerbaar & Wendbaar).

Nieuwkomers en toppers

De laatste jaren komen meer organisaties en instellingen in aanmerking voor ondersteuning. In 2021 kwamen al vijftien nieuwkomers binnen via de MCP-regeling. Dit jaar komen daar nog zeven instellingen bij. Dit levert een divers samengestelde gemeentelijke culturele infrastructuur op. De commissie verwoordt het in haar rapport Nijmegen verdient groei!: “Beeldende kunst is met drie sterke spelers (P-OST, Ruis, Extrapool) goed vertegenwoordigd. Drie participatieprojecten dragen bij aan ‘cultuur voor iedereen’ uit de cultuurvisie: Club Goud, ElanArt en Aroma. Naast de eerder voor vier jaar gehonoreerde PopSport en PopWaarts, zien we nu De Basis (...) in de MCP. Daarnaast blijkt Nijmegen voedingsbodem voor ‘andere’ muziek. Met hun aanvragen zorgen de Nijmeegse Orgelkring, stichting Moderne Muziek, Phion en Camerata de’ Bardi voor diverse andere kleuren op het muzikale palet.
Ook is Nijmegen rijk aan bijzondere festivals. De commissie is positief over nieuwkomer Schemerlicht. InScience, Music Meeting en Festival de Oversteek zijn niet meer weg te denken uit het Nijmeegse festivallandschap. Fabrikaat, Hubert, Kunstnacht en NOX (Besiendershuis) dragen alle vier op hun eigen manier bij aan de specifieke Nijmeegse infrastructuur.”


Dit bericht delen:

Advertenties