Archeologisch en explosieven onderzoek Valkhof

Geschiedenis
Van onze redactie
27 juni 2022

Archeologen van de gemeente Nijmegen gaan de laatste week van juni aan de slag in het Valkhofpark: "Voor we kunnen beginnen met de opknap van het park moeten we weten wat er in de bodem zit op de plekken waar gewerkt gaat worden."

2000 jaar historie
De archeologen maken een aantal proefsleuven en tegelijk wordt er gecheckt of er explosieven in de grond zitten. Op deze plek van de stad zit meer dan 2000 jaar historie. Met onder andere restanten van de Romeinen, de middeleeuwse burcht met donjon en Nicolaaskapel, en resten uit de Tweede Wereldoorlog.

Plannen voor het park
Vanaf begin 2023 gaat de gemeente het ‘Valkhofpark’ renoveren en opknappen. Het is een bijzondere klus: het park is een (rijks)monument dat op verschillende manieren beschermd is. Met resten van meer dan 2000 jaar geschiedenis in de bodem. Ook maakt het onderdeel uit van de Neder Germaanse Limes, die vorig jaar UNESCO werelderfgoed is geworden. "Vandaar dat we voorzichtig moeten zijn en niet alles kan. Tegelijk is het park een levendige plek die veel bezoekers trekt vanwege de natuurlijke omgeving met prachtig uitzicht, de historische gebouwen en de evenementen. Het eerste schetsontwerp met ideeën voor herstel van de muren, een nieuwe entree, beplantingen en faciliteiten voor verlichting en evenementen presenteerden we afgelopen februari (zie mijnwijkplan). Voordat er gestart wordt met het werk onderzoeken archeologen en specialisten op het gebied van explosieven delen van het park. Vanaf 27 juni start het werk. Vrijdag 1 juli gaan als alles goed gaat de sleuven weer dicht. Daarna kunnen we de plannen verder uitwerken."

Bijzonder hergebruik
Om een indruk te geven van de oude burcht op het Valkhof worden aan de westzijde en bij de westelijke hoektoren (bij de Nicolaaskapel) de burchtmuur en de torens deels weer zichtbaar gemaakt. Waar nog aanwezig zal het oorspronkelijke metselwerk beschermd gaan worden door een nieuwe, stenen schil. "Hiervoor maken we gebruik van de oorspronkelijke tufstenen van de Romeinse muur die in de jaren ’80 van de vorige eeuw is opgegraven onder het huidige Holland Casino en waarvan de stenen bewaard zijn om ze te kunnen hergebruiken. Hergebruik is van alle tijden: ook voor de middeleeuwse burcht werd Romeins materiaal al hergebruikt. Zo maken we de Nijmeegse historie nog meer zichtbaar in het Valkhof en het Valkhofkwartier. Met behulp van een archeoloog selecteren we de stenen die we hebben opgeslagen bij de gemeentewerf."

Valkhofkwartier, Kelfkensbos en parken
"In de omgeving van het Kelfkensbos en het Valkhof is een hoop te zien en te beleven. Het is de plek waar iedereen kennis kan maken met de geschiedenis van Nijmegen. De komende jaren wordt het hele gebied stukje bij beetje aangepakt. De afgelopen jaren knapten we de Waalkade en de Lindenberghaven op en bouwden we het centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei. De reconstructie van de Hoogstraat is met de plaatsing van stadspomp deze maand bijna klaar. Komende jaren wil de gemeente onder andere aan de slag met het Valkhofpark, de verbouwing van het museum en het Kelfkensbos."

Foto via de Bastei


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen