Huis kopen in Nijmegen? De nieuwe regels voor de opkoopbescherming gaan ter inzage

Van onze redactie
21 juni 2022

De raad van de gemeente Nijmegen heeft op 2 februari 2022 het beleidsvoornemen vastgesteld om een opkoopbescherming in te voeren. De gemeente Nijmegen is van plan om de opkoopbescherming in te voeren in het derde of vierde kwartaal van 2022. De opkoopbescherming geldt voor koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. De nieuwe regels voor opkoopbescherming leggen we nu ter inzage. Dat betekent dat iedereen het voorstel kan lezen en zijn reactie kan doorgeven.

Wat betekent opkoopbescherming?

Vanaf 2022 is het voor gemeenten in Nederland mogelijk om regels te maken waardoor het niet meer mogelijk is om bestaande woningen door te verhuren na de koop ervan. Dit heet de ‘opkoopbescherming’. Na de koop mag de eigenaar de woning voor 4 jaar niet verhuren. Alleen met een vergunning is verhuur mogelijk.
Met deze nieuwe wettelijke mogelijkheid mogen gemeenten woningen in het goedkope en middeldure segment beschermen, dus niet de duurste woningen.

Uitwerking nieuwe regels opkoopbescherming

Wethouder Jan Wijnia, portefeuille Wonen: “De afgelopen periode hebben we het voorstel voor de opkoopbescherming uitgewerkt. Ik ben blij dat er nu een document ligt waarin we onderbouwen waarom en waar de gemeente Nijmegen de opkoopbescherming wil invoeren. Zo komen er in Nijmegen meer kansen op een woning voor starters, jonge gezinnen en mensen met een middeninkomen.”

Ook zijn de voorgenomen aanpassingen van de huisvestingsverordening uitgewerkt. Met de huisvestingsverordening legt de gemeente regels vast voor het toewijzen van huurwoningen en het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Uiteindelijk komt er een definitief voorstel aan de raad om de huisvestingsverordening aan te passen. Met de verandering van de huisvestingsverordening zijn de nieuwe regels voor opkoopbescherming van kracht.

“Woningen zijn er om in te wonen en niet om mee te beleggen”, aldus wethouder Noël Vergunst, portefeuille Stedelijke ontwikkeling. “Deze opkoopbescherming zorgt voor een grotere beschikbaarheid van goedkope en middeldure koopwoningen voor Nijmegenaren.”

Stukken ter inzage

De gemeente legt de stukken ter inzage zodat iedereen de documenten kan lezen. Het plan met de bijbehorende stukken ligt gedurende vier weken ter inzage, van 23 juni tot en met 20 juli 2022.

U kunt de stukken vinden bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. De stukken zijn ook digitaal te zien via overheid.nl

Meer informatie

Meer weten over opkoopbescherming? Kijk dan hier op de website.


Dit bericht delen:

Advertenties