Indische Literaire Salon bij OBG: ‘Een debat over beeldvorming en werkelijkheid’

Van onze redactie
11 juni 2022

Wat ging er mis in Nederlands-Indië? ‘Een debat over beeldvorming en werkelijkheid’. Pelita’s Indische Literaire Salon. Zondag 26 juni. OBG, Nijmegen. Met: Remco Raben, Vilan van de Loo en Ron Stevens. Presentatie: Peter van Riel.

Vilan van de Loo
'Een eervol bestaan. De geschiedenis van het KNIL, 1815-1950'

Ooit was het een eervol bestaan: militair van het KNIL, het Koninklijk-Nederlands Indische Leger. Nu is het beladen: militair in Indië. Wanneer veranderde dat en waarom? Wie op een rustige en genuanceerde manier nadenkt over dit koloniale verleden, komt verder. Kennis van het KNIL is dan belangrijk. Vooral: kennis van de historische context, de mensen van het KNIL zelf en hun tijdgenoten.
Het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) was raciaal verdeeld, vanaf het begin tot het eind van zijn bestaan. Hollanders en Indo-Europeanen, Javanen, Ambonezen en verschillende andere etniciteiten maakten deel uit van dit leger overzee. Velen van hen ontvingen de Militaire Willemsorde en andere onderscheidingen, waardoor menige militair het aureool van held kreeg. Nú staat het koloniale leger in een verdacht licht. Een eervol bestaan is een verrassend portret van dit leger door contemporaine documenten te gebruiken, zoals dagboeken, brieven, krantenartikelen, nota’s, rapporten, liedjes en romanfragmenten. Deze stemmen vertellen over het dagelijks leven, over uniformen en schoeisel, over liefde en kinderen, over geweld en guerrilla. Bovenal is het boek een verhaal over hoe het KNIL zich ontwikkelde van een ongeregelde koloniale troep tot een beroepsleger met een deel dienstplichtigen. Het KNIL werd in 1950 officieel ontbonden, maar tot op de dag van vandaag speelt de geschiedenis van dit leger een wezenlijke rol in de discussie over de koloniale oorlogvoering van Nederland.

Remco Raben (e.a.)
'Talen van geweld. Stilte, informatie en misleiding in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, 1945-1949'

Hoewel al langer bekend is dat de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog veel gewelddadiger was dan algemeen door het Nederlandse publiek werd aangenomen, domineerde lange tijd de neiging om de omvang en de aard van dit geweld te relativeren, te negeren of te rechtvaardigen.
Talen van geweld onderzoekt hoe politici en bestuurders in Nederland en Indonesië zijn omgegaan met het grootschalig geweld, en stelt pijnlijke vragen. Hoe werden het oorlogsgeweld en de talrijke uitwassen in de jaren 1945-1949 besproken, verzwegen, doorgegeven, gemanipuleerd en politiek gebruikt? Wat wisten de Nederlandse, koloniale en Indonesische politici en bestuurders over de aard van het optreden van de eigen en vijandelijke troepen? Hoe kwam het dat onderzoek naar specifieke schandalen vastliep of dat de uitkomsten ervan voor het publiek verborgen bleven? Wat deden verantwoordelijke personen met hun kennis en hoe beïnvloedde de communicatie het publieke draagvlak voor de oorlogvoering? De auteurs betogen dat de manier waarop lang naar de oorlog in Indonesië is gekeken mede zijn oorsprong heeft in de taal en de manipulatie van informatie tijdens de oorlog.

Ron Stevens is historicus en geïnteresseerd in de politieke processen rond
Indonesië vanaf 1945.
Peter van Riel is antropoloog en publiceerde veel journalistieke artikelen over
Indonesië.

Indische Literaire Salon
Zondag 26 juni
Oud Burgeren Gasthuis
Prof. Cornelissenstraat 2, Nijmegen
Tijd: 13:00-16:00 uur
Entree: 5 euro
Aanmelden (verplicht): steunpuntnijmegen@pelita.nl


Dit bericht delen:

Advertenties