Koninklijke onderscheiding voor professor dr. E.M. (Eric) Moormann

Tekst: Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
11 juni 2022

Professor dr. E.M. Moormann (67) heeft een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange (inter)nationale wetenschappelijk en maatschappelijke verdiensten op het gebied van klassieke archeologie.

Dhr. Moormann startte zijn carrière in 1980 aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en promoveerde hier 6 jaar later. Vervolgens was hij tot 2006 werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam als universitair docent klassieke archeologie. Van 2002 tot zijn emiraat in 2021 werkte hij als hoogleraar klassieke archeologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. 
 
Professor dr. Moormann weet op succesvolle wijze wetenschappelijk onderzoek naar de oudheid te combineren met de actualiteit van het moment. Hij verstaat de kunst om geschiedenis levend te maken en een brede groep in de samenleving aan te spreken en enthousiast te maken.
 
Op internationaal gebied kreeg dhr. Moormann onder andere bekendheid als mede-initiator van het project Mapping the Via Appia. Een multidisciplinair onderzoek naar het in kaart brengen van de Via Appia, de oudste Romeinse weg waarvan de bouw startte in 312 v Chr. Door middel van een 3D-reconstructie worden de veranderingen door de tijd heen zichtbaar en komt de oudheid tot leven.
 
Vanuit heel Europa wordt regelmatig een beroep gedaan op zijn wetenschappelijke expertise, maar ook voor de Nederlandse oudheidkunde heeft hij baanbrekend werk verricht. Daarnaast heeft professor dr. Moormann eraan bijgedragen dat de resultaten van wetenschappelijk onderzoek bereikbaar werden voor een breed publiek.
 
Locoburgemeester Vergunst reikte de Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau gisteravond uit aan professor dr. E.M. Moormann tijdens zijn afscheidsrede 'Brokstukken van materieel leven aan de Via Appia' in de aula van de Radboud Universiteit.
 

Dit bericht delen:

Advertenties