€ 200,- extra voor inwoners met recht op eenmalige energietoeslag

Van onze redactie
9 juni 2022

Inwoners van de gemeente Nijmegen die recht hebben op de energietoeslag en inwoners die de energietoeslag na aanvraag hebben gekregen, ontvangen in september € 200,- extra bovenop de € 600,- die zij eerder ontvingen. De gemeente Nijmegen stelt hiervoor meer geld beschikbaar dan het van het Rijk krijgt voor het compenseren van hoge energiekosten bij inwoners met een laag inkomen.

De stijgende gas-, warmte- en elektriciteitsprijzen, vooral in combinatie met slecht geïsoleerde woningen, leiden tot energiearmoede. Met de eenmalige energietoeslag worden inwoners met een laag inkomen (deels) gecompenseerd voor deze stijgende energielasten. Eerder heeft de gemeente Nijmegen gekozen om de landelijke richtlijn op te volgen door aan te sluiten bij het lokaal minimabeleid bij de uitvoering van de eenmalige energietoeslag. De energietoeslag werd daarom uitgekeerd aan iedereen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Omdat er onvoldoende middelen beschikbaar waren van het rijk, is het bedrag toen bijgesteld van € 800,- naar € 600,-. Nu stelt de gemeente Nijmegen € 3,4 miljoen extra beschikbaar om het bedrag alsnog aan te vullen tot € 800,-.

Financiële problemen voorkomen

Wethouder Werk en Inkomen, Petra Molenaar: “Met de eenmalige energietoeslag willen we voorkomen dat inwoners met een laag inkomen financiële problemen krijgen door de stijgende energielasten. Deze prijsstijging leidt bij de minima al snel tot (nog meer) armoede. Daarom ben ik ben blij dat deze inwoners de € 200,- bovenop de eerdere  € 600,- toeslag ontvangen. Doordat we met de energietoeslag aansluiten op ons minimabeleid van 130% van het sociaal minimum, ontvangen meer dan 17.000 huishoudens de toeslag en bereiken we ook de mensen die werken maar alsnog in armoede leven.”

Uitbetaling en aanvragen

De extra € 200,- wordt in september uitgekeerd. Inwoners met recht op de toeslag hoeven geen actie te ondernemen hiervoor. Inwoners met een laag inkomen die niet automatisch de energietoeslag ontvangen, komen mogelijk wel in aanmerking voor de energietoeslag. Zij kunnen de voorwaarden vinden en de toeslag aanvragen via nijmegen.nl/energietoeslag.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen