Informatiebijeenkomst Westerkwartier station Nijmegen

Verkeer
Van onze redactie | Foto's via gemeente Nijmegen
12 mei 2022

Donderdag 19 mei is er tussen 16.00 en 21.00 uur een informatiebijeenkomst over het ‘Westerkwartier’ van het station (dit is het gebied dat nu aan de westkant van het station ligt). Het is een inloopbijeenkomst waarbij u welkom bent in Wijkcentrum Titus Brandsma.

Waar kunt u meer over horen?

    Hezelpoortwoontoren en -garage
    P+R Eerste Oude Heselaan (nu Q-Park)/gebouw Vissers Meubelen (Eerste Oude Heselaan 25)
    Vijfknoop (de kruising van de Tunnelweg, Marialaan,  Tweede Oude Heselaan, Krayenhofflaan en Koninginnelaan) èn de fietsstraat Krayenhofflaan
    Voormalig UWV-gebouw (Koninginnelaan, hoek Tunnelweg)
    Ingang aan de westkant van het station
    Groene corridor (groene route van station naar Waalhaven)

Datum, tijdstip en locatie van de bijeenkomst

•    Donderdag 19 mei
•    Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ  Nijmegen
•    Inloop van 16.00 - 21.00 uur
•    Aanmelden is niet nodig

Achtergrondinformatie stationsgebied

Het stationsgebied ondergaat de komende jaren een ware gedaanteverwisseling die ook voor de westkant veel gaat betekenen. Er komt een nieuwe westentree, veel nieuwe woningen en functies naast wonen voor werken, reizen en verblijven. De verwachting is dat de projecten in dit gebied in 2028 gereed zijn. 

Ook de Vijfknoop wordt aangepakt. Dit is de naam van de kruising van de Tunnelweg, Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Krayenhofflaan en Koninginnelaan. Deze kruising is in de huidige situatie al druk. Vooral voor langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers wordt de Vijfknoop als moeilijk te passeren en onoverzichtelijk ervaren. Door de verschillende ontwikkelingen aan de westzijde is de noodzaak om deze situatie te verbeteren nog groter geworden. Vanaf 2019 hebben verkeerskundige specialisten van 2 adviesbureaus in opdracht van de gemeente gestudeerd op de aanpak van deze complexe kruising.  Door die complexiteit is er nog geen uitgebreide betrokkenheid van de omgeving geweest. Het schetsontwerp dat tijdens deze studies is gemaakt  kunt u tijdens de informatieavond bekijken. Uw inbreng is van belang om een goede inpassing in de omgeving mogelijk te maken en om mogelijke knelpunten en kansen te bespreken.

Vragen en meer informatie 

Heeft u vooraf vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar stationsgebied@nijmegen.nl.  
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op en rond het stationsgebied? Ook hiervoor kunt u een e-mail sturen. Meer informatie vindt u op de website nijmegen.nl/stationsgebied.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen