Uitslag peiling Stadseiland: duidelijke voorkeur geen of beperkte woningbouw op Veur Lent

Stadseiland
Van onze redactie
10 mei 2022

Een kleine 1.600 Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vulden de vragenlijst van de stadspeiling in. Uit hun antwoorden komt een duidelijke voorkeur uit voor varianten waarin er geen of beperkt nieuwe woningen worden gebouwd op Veur Lent. Het aantal mensen dat heeft gereageerd is ruim voldoende voor betrouwbare en nauwkeurige uitspraken.

Om de Nijmegenaar te betrekken bij de keuze van de toekomstige plannen (woonmilieus) voor Veur Lent heeft het college van burgemeester en wethouders, in opdracht van de gemeenteraad, een representatieve peiling uitgevoerd. De onderzoeksresultaten laten zien hoe Nijmegenaren aankijken tegen de vier ontwerpvarianten voor Veur Lent. In hoeverre vinden zij deze aansprekend, en waar ligt hun uiteindelijke voorkeur?

Stedenbouwkundig bureau Palmbout Urban Landscapes werkte op basis van gemeentelijke ambities vier varianten uit, in overleg met een klankbordgroep van bewoners. De Veur Lentvarianten gaan verschillend om met woningbouw (variërend van 0 tot 250 woningen), groen en voorzieningen:
 

  1. Waalpark: parkaanleg, aangevuld met enkele bijzondere functies zoals horeca.
  2. Dijkbuurt: 30 woningen en enkele voorzieningen in een groene, parkachtige setting.
  3. Brugkwartier: groen-stedelijke invulling met 100 woningen rond de Waalbrug en functies zoals horeca.
  4. Spiegelstad: stedelijke invulling rond de Waalbrug met 200 à 250 woningen en enkele voorzieningen.


Eind februari 2022 ontvingen 6.939 willekeurige Nijmegenaren van 16 jaar en ouder een uitnodiging om deel te nemen. Zij kregen de vier toekomstvarianten voor Veur Lent te zien. Wat vinden zij van deze varianten? Welke heeft de voorkeur? Uiteindelijk vulden 1.596 personen de vragenlijst volledig in.

Een ruime meerderheid van Nijmegenaren van 16 jaar en ouder vindt de variant Waalpark als toekomstperspectief voor Veur Lent (zeer) aansprekend (80%). Deze variant heeft bij de helft van de respondenten de voorkeur (49%). Ruim de helft (56%) vindt variant Dijkbuurt (zeer) aansprekend, deze variant heeft van 18% de voorkeur gekregen. Voor de andere varianten geldt dat een minderheid ze aansprekend vindt en als voorkeursvariant ziet.

Vervolg
Het is nu aan de gemeenteraad om met de informatie die zij hebben (peiling, ambitiedocument, financiën) een keus te maken hoe Veur Lent verder uitgewerkt kan worden. Als er een woonmilieu is gekozen zal deze verder met de bewoners en een ontwikkelaar worden uitgewerkt tot meer concrete plannen.

Het volledige rapport over de peiling vindt u hier.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen