Verkeershinder kruising Italiëstraat/Griftdijk Noord

Verkeer
Van onze redactie
10 mei 2022

Van 16 mei t/m 18 mei en van 23 mei t/m 3 juni vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de kruising van de Italiëstraat en de Griftdijk Noord. Er worden dan kabels en leidingen verlegd. Dit ter voorbereiding voor de nieuwe rotonde die in september wordt aangelegd. 

Nieuwe wijk Koudenhoek

Deze rotonde zorgt er voor dat de nieuwe wijk Koudenhoek kan worden ontsloten via de Griftdijk Noord en dat er een goede verkeerskundige kruising ontstaat.

Werkzaamheden Italiëstraat

Van 16 mei 7:00 uur tot en met 18 mei 16:00 uur zijn er werkzaamheden aan de Italiëstraat. De werkzaamheden zijn ter hoogte van de aansluiting van de Italiëstraat op de Griftdijk Noord. Er is een omleiding voor fietsers, gemotoriseerd vervoer kan erdoor. De gemeente: "We willen de werkzaamheden veilig uitvoeren voor weggebruikers en voor bouwverkeer. Daarom zetten we eerst de ene helft van de rijbaan af en daarna de andere helft. Er staan tijdelijke verkeerslichten om het verkeer veilig langs deze afzettingen te leiden. De Griftdijk Noord blijft open voor al het verkeer."

Omleiding fietsers

Fietsers worden om de werkzaamheden heen geleid. Fietsers die vanaf de Oversteek komen worden bij de rotonde op de Italiëstraat middels de Giorgio Vasaristraat naar de Griftdijk Noord geleid, om zo richting Oosterhout te kunnen fietsen. De omleiding staat met borden aangegeven.

Werkzaamheden Griftdijk Noord

Van 23 mei 7:00 uur tot en met 3 juni 16:00 uur zijn er werkzaamheden aan de Griftdijk Noord ter hoogte van de kruising met de Italiëstraat. Het fietspad wordt opengebroken waardoor fietsers tijdelijk over de rijbaan geleid worden. Ook hier staan tijdelijke verkeerslichten om het verkeer veilig over de Griftdijk Noord te leiden. Fietsers worden door afzettingen van gemotoriseerd vervoer gescheiden.

De precieze locatie van de werkzaamheden en de omleiding voor fietsers ziet u op het onderstaande kaartje.

Vragen?

Tijdens de werkzaamheden kunt u onveilige situaties en problemen met de bebording, bijvoorbeeld omgewaaide borden of borden die verkeerd staan, melden bij Jim van der Graaf. E-mailadres: jim.vander.graaf@bam.com, telefoonnummer: 06 484 067 31.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties