GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 starten de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord

Van onze redactie
22 april 2022

De Nijmeegse raadsfracties van GroenLinks, Stadspartij Nijmegen en D66 zijn gestart met de onderhandelingen voor een nieuw coalitie-akkoord . Zij worden daarbij ondersteund door formateur Bram van Ojik. Om de stad de komende weken goed bij de totstandkoming van het akkoord te betrekken, komt er ook een stadsverkenner in de persoon van Ronald Migo.
De partijen willen het akkoord op 9 juni presenteren.

De onderhandelende partijen gaan de komende weken aan de slag om te komen tot een gedragen coalitieakkoord dat antwoorden geeft op de grote opgaven voor Nijmegen.

Het is de wens van de onderhandelende partijen om alle Nijmegenaren ruim bij de totstandkoming van het coalitieakkoord te betrekken. Zij hebben daarom Ronald Migo gevraagd als stadsverkenner. Samen gaan ze op verschillende manieren met de stad in gesprek. Dit wordt de komende periode verder vormgegeven.

De partijen willen het akkoord op 9 juni a.s. presenteren. Vervolgens zal het op 22 juni als raadsvoorstel in een raadsvergadering besproken worden. Het voorstel van de onderhandelende partijen is om het coalitieakkoord te presenteren als vervanging van het koersdocument, dat de gemeenteraad normaal gesproken vaststelt als richtinggevend document voor de begroting 2023. Vandaar dat er gekozen wordt voor een coalitieakkoord in de vorm van een raadsvoorstel.


Dit bericht delen:

Advertenties