Herinrichting omgeving Burchtstraat van start

Binnenstad
Van onze redactie
20 april 2022

Hoewel er geen bussen meer door de Burchtstraat en Augustijnenstraat rijden, zijn de straten daar nu nog wel naar ingericht. Ook wordt op dit moment de routevoering van het verkeer op Plein ‘44 onderzocht. Dit biedt volgens de gemeente kansen voor een aantrekkelijke inrichting van deze straten. 

De gemeente verduidelijkt: "Met groen en speelelementen zodat het hier prettig verblijven is. Samen met de ondernemers en inwoners van de binnenstad maakt de gemeente een ontwerp. Het maken van dit ontwerp is één van de acties van Actieplan Binnenstad, een plan van inwoners, ondernemers en bezoekers van de Nijmeegse binnenstad om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden."

Voor een zo goed mogelijk gesprek met bewoners en ondernemers, heeft een stedenbouwkundigbureau de route onderzocht en een aantal modellen geschetst. Deze modellen zijn de inspiratie voor het participatietraject dat nu gestart wordt. Op verschillende manieren (zowel on- als offline) worden de reacties op en ideeën over de route opgehaald, die de gemeente samen met een klankbordgroep verwerkt tot een concept. Delen van deze route zijn door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht door het cultuurhistorisch karakter. De cultuurhistorische identiteit hiervan moet behouden blijven bij de herinrichting. Het conceptontwerp wordt ook in dit kader getoetst op wenselijkheid en uitvoerbaarheid. Daarna wordt het verwerkt tot een voorlopig ontwerp.

Wethouder Economie, Monique Esselbrugge: “Net als bij het opstellen van het Actieplan Binnenstad doen we het denken over en uitvoeren van deze actie ook samen met de binnenstad. Zo komen we tot gedragen plannen voor de herinrichting van de Burchtstraat en omgeving tot een mooie en groene stadsroute. Waar het, naast wonen en verblijven, ook prettig ondernemen is doordat er meer bezoekers komen. De route is ook nog eens ingericht op de gevolgen van klimaatverandering.”In Actieplan Binnenstad is budget opgenomen voor het opstarten van dit project. De uitvoeringkosten van het uiteindelijke ontwerp worden meegewogen bij het opstellen van de nieuwe Stadsbegroting 2023-2027.

Actieplan Binnenstad
Het herinrichtingsplan is één van de projecten van Actieplan Binnenstad/Hartje Nijmegen. De gemeente Nijmegen heeft samen met inwoners, ondernemers en bezoekers van de binnenstad een actieplan opgesteld. In dit actieplan staan acties en projecten die ervoor zorgen dat de binnenstad een aantrekkelijke plek blijft om te bezoeken, te wonen én te ondernemen. Aan sommige acties wordt nog hard gewerkt, andere acties zijn al klaar. Meer informatie is te vinden op www.nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/hartje-nijmegen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen