Gezamenlijke verpleegkundig specialist als antwoord op personeelstekort

Van onze redactie
12 april 2022

Wie met meerdere zorgaanbieders te maken heeft, krijgt zorg van verschillende personen. Deze moeten onderling veel afstemmen, zowel binnen hun eigen zorgorganisatie als met elkaar. Dat kost tijd en energie. In de regio Nijmegen gaan Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) en ZZG zorggroep daarom als eerste in Nederland werken met een gezamenlijk verpleegkundig specialist voor longpatiënten. Deze ziet de patiënten zowel thuis als in het ziekenhuis, namens beide organisaties. Dit moet leiden tot efficiëntere inzet van zorgmedewerkers en tegelijk voor een meer persoonlijke zorg aan de patiënten.

Het idee is even doeltreffend als eenvoudig. Mensen die zorg nodig hebben in het ziekenhuis en thuis vanuit de wijkverpleging, krijgen de zorg van één verpleegkundig specialist namens beide organisaties. Longpatiënten met astma en COPD in Nijmegen en omgeving krijgen vanaf september met deze gezamenlijke verpleegkundig specialist te maken.

Eerste met deze arbeids- en leerconstructie


Deze persoon komt in dienst van zowel ZZG zorggroep als CWZ en is hiermee de eerste in Nederland in zo’n arbeids- en leerconstructie. De ‘verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist’ (VIOS) start op dat moment ook met de opleiding tot verpleegkundig specialist. Beide zorgorganisaties gaan deze verpleegkundige samen in de praktijk begeleiden om direct op twee plekken te kunnen werken.

Brug tussen ziekenhuis en thuis


‘De verpleegkundig specialist gaat vooral een brugfunctie vervullen’, zegt verpleegkundig specialist Brenda Spanbroek. Zij verzorgt de begeleiding namens ZZG zorggroep. ‘Het wordt iemand die beide werelden kent en verbindt: de wereld in de thuissituatie en de wereld in het ziekenhuis. Achter de voordeur zie je meteen wat wel en niet goed gaat. Tegelijkertijd krijgt de nieuwe verpleegkundig specialist vanuit het ziekenhuis alle kennis en kunde mee om een goed behandelplan op te stellen', aldus Spanbroek.

Efficiënte inzet van schaarse arbeid


Met de huidige schaarste aan goede verpleegkundigen is efficiënte inzet van zorgmedewerkers nodig. Longarts Jürgen Hölters begeleidt de verpleegkundig specialist namens CWZ: ‘Als we dezelfde werkzaamheden op twee verschillende plekken blijven uitvoeren, dan redden we het niet in deze krappe arbeidsmarkt. Bovendien neemt het aantal patiënten toe en dat aantal blijft groeien. De gezamenlijke verpleegkundig specialist heeft de informatie vanuit het ziekenhuis én vanuit de thuissituatie. Omdat er geen aparte overdracht heen-en-weer hoeft plaats te vinden, voorkomen we dubbel werk en ook ruis in de communicatie. Zo geven we zorg waarbij de patiënt centraal staat en geen zorg vanuit een locatie-georiënteerde aanpak. En dat zal leiden tot betere kwaliteit van zorg.’

Opleiding

In september start de eerste verpleegkundige in opleiding tot verpleegkundig specialist (VIOS) met de vervolgopleiding MANP (master advanced nursing practice) aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). ‘Dit is echt de toekomst, verpleegkundig specialisten die de patiëntreis volgen en daarmee medische en verpleegkundige zorg en behandeling verbinden over de muren van het ziekenhuis heen.’ zegt Anneke van Vught, associate lector binnen de HAN. Zij doet onderzoek naar het verlenen van medisch specialistische zorg dichtbij huis door verpleegkundig specialisten.

Toekomst

Deze transmurale VIOS zal starten met longziekten zoals COPD en astma. Maar in de toekomst kan het zorggebied groeien naar bijvoorbeeld palliatieve zorg. Daarmee wordt deze functie ook een blauwdruk voor andere gezamenlijk verpleegkundig specialisten op het gebied van bijvoorbeeld palliatieve zorg, chronische pijn of hartfalen. Want ook daar past deze benadering waarbij de patiënt centraal staat goed en zorgt deze aanpak voor efficiëntere inzet van zorgmedewerkers.


Dit bericht delen:

Advertenties