Onderwijs voor kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne gaat voor meivakantie van start

Oekraïne
Van onze redactie
7 april 2022


Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Dat geldt dus ook voor de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne en nu in Nederland verblijven. De Nijmeegse schoolbesturen gaan in nauwe samenwerking met de gemeente Nijmegen voor deze kinderen basis- en voortgezet onderwijs verzorgen.

Het is een uitdaging om het onderwijs mogelijk te maken in de stad. Er is een lerarentekort. Daarom worden er nu met name leerkrachten die met pensioen zijn geworven om voor deze klassen te staan. Dus bent u bevoegd en minimaal twee dagen per week beschikbaar? Meld u dan voor deze mooie taak via nijmegen.nl/oekraine-onderwijs.

Het onderwijs aan de kinderen zal vlak voor de meivakantie starten en bestaan uit een mix van educatie en welzijn.

De basisschoolleerlingen zullen bij de Boomgaard les krijgen in zo'n zes lokalen. Het onderwijs voor de leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar wordt georganiseerd vanuit het Kandinsky College. Als er zich nog meer leerlingen van boven de twaalf jaar melden, dan zal er nog gekeken worden naar ruimte op andere middelbare scholen.

In de Boomgaard werd vorig jaar ook plek gemaakt voor de Afghaanse kinderen die in Heumensoord verbleven. Zij zijn toen door zowel de kinderen en ouders als de docenten heel goed opgevangen.

Wethouder Onderwijs, Welzijn en Zorg Grete Visser zegt: “Met onze ervaring met het inrichten van onderwijs voor de Afghaanse kinderen in 2021, konden we dit keer snel schakelen voor de kinderen die gevlucht zijn uit Oekraïne. We zijn ontzettend blij met de docenten, die zich al gemeld hebben voor deze mooie taak, en de scholen die het onderwijs mogelijk maken. Dankzij hen is het mogelijk dat deze kinderen naar school kunnen waar veiligheid, geborgenheid en samen spelen en leren voorop staat”.


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties