GroenLinks, Stadspartij, D66 en PvdA gaan in gesprek over de mogelijkheden van een coalitie-akkoord

Politiek
Van onze redactie
4 april 2022

Vandaag heeft informateur Heleen de Boer (foto) verslag gedaan van haar verkenning van haalbare en wenselijke coalitievormen in Nijmegen tegen de achtergrond van de verkiezingsuitslag van 16 maart.

Heleen de Boer concludeert dat een coalitie van in ieder geval GroenLinks en Stadspartij Nijmegen op veel vlakken winst kan betekenen voor de stad. Vooral waar het gaat om het luisteren naar en het betrekken van inwoners uit alle wijken en groepen bij de gemeentelijke plannen.

Voor een stabiele meerderheid in de gemeenteraad stelt Heleen de Boer voor dat GroenLinks, Stadspartij Nijmegen, D66 en de PvdA hierover inhoudelijk in gesprek gaan. Deze partijen kunnen elkaar vinden op de omvangrijke woonambitie, sociaal beleid en kansengelijkheid, de noodzaak tot betere participatie en de noodzakelijke klimaatopgave. Ook doet deze samenstelling recht aan de wensen van de twee grootste partijen, GroenLinks en de Stadspartij, om te komen tot een evenwichtige coalitie.

Een coalitie van deze vier partijen geeft ook uiting aan de opvatting dat het huidige beleid (groen en sociaal) op hoofdlijnen nog steeds op brede steun in de stad kan rekenen, maar dat er tegelijkertijd meer aandacht moet zijn voor hoe alle mensen in alle Nijmeegse wijken hierin worden gehoord en meegenomen.

De informateur adviseert om nu te starten met de volgende fase, mede vanuit de breed gedragen wens om de verkenningsperiode niet te lang te laten duren.

Het gesprek tussen de vier partijen zal deze week worden gevoerd. Vervolgens zal GroenLinks later deze week bekend maken wie als formateur de onderhandelingen zal begeleiden. 


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties