Gemeente voert zelfbewoningsplicht in

Van onze redactie
22 maart 2022

Kopers van nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens (nu € 355.000,-) worden vanaf 23 maart 2022 verplicht om ook zelf in de woningen te wonen. Met deze ‘zelfbewoningsplicht’ zorgt de gemeente Nijmegen dat betaalbare koopwoningen beschikbaar blijven voor starters. En zo zijn deze woningen beschermd tegen beleggers die een woning na aankoop weer verhuren. In oktober 2021 besloot de gemeenteraad bij nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens met deze zelfbewoningsplicht te gaan werken. Ook wil de gemeente een opkoopbescherming invoeren.

De zelfbewoningsplicht houdt in dat een koper van een nieuwbouwkoopwoning gedurende een bepaalde periode verplicht is om de woning zelf te bewonen. De zelfbewoningsplicht geldt in Nijmegen voor een periode van 5 jaar na oplevering van de woning. Dit geldt in alle wijken van Nijmegen waarbij het gaat om nieuwbouwkoopwoningen tot maximaal de NHG-grens. De zelfbewoningsplicht geldt per 23 maart 2022. Hierover worden afspraken gemaakt bij nieuwe woningbouwprojecten. Kopers van nieuwbouwwoningen tot de NHG-grens worden hierover geïnformeerd door de verkoper of makelaar.

Wethouder Jan Wijnia, portefeuille wonen, is tevreden over de invoering van de zelfbewoningsplicht: “Hiermee blijven nieuwe betaalbare koopwoningen beschikbaar voor starters en (jonge) gezinnen. Deze doelgroep maakt zo meer kans op de woningmarkt.”

Opkoopbescherming

De gemeente Nijmegen wil ook een opkoopbescherming invoeren voor bestaande koopwoningen met een WOZ-waarde tot € 350.000. Zo blijven de goedkope en middeldure woningen beschikbaar voor kopers die zelf in de woning gaan wonen en zijn deze woningen niet beschikbaar voor beleggers die een woning kopen om te verhuren. De gemeenteraad heeft op 2 februari 2022 het beleidsvoornemen vastgesteld om een opkoopbescherming in te voeren. Dit wordt nu verder uitgewerkt. De nieuwe gemeenteraad neemt een besluit over de aangepaste huisvestingsverordening. In de huisvestingsverordening staan regels over de toewijzing van huurwoningen. Ook staat hier of er bij wijziging van de woningvoorraad een vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor (kamer)verhuur.

“De opkoopbescherming voorkomt dat deze woningen worden weggekaapt door beleggers,” aldus wethouder Vergunst, portefeuille stedelijke ontwikkeling. “We willen in Nijmegen dat iedereen een passende woning kan krijgen.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de zelfbewoningsplicht van gemeente Nijmegen? Kijk dan hier op de website. Meer weten over opkoopbescherming? Kijk dan hier op de website.


Dit bericht delen:

Advertenties