19 cultuurprojecten krijgen subsidie voor vernieuwing en experiment

Van onze redactie
22 maart 2022

19 Nijmeegse cultuurprojecten krijgen in 2022 een bijdrage van de gemeente Nijmegen om vernieuwing en experiment te stimuleren. De subsidie is bedoeld om de culturele sector te ondersteunen met innovaties in organisatie, programmering, producten, publieksbenadering en faciliteiten. In totaal is ruim 7 ton beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de regeling Weerbaar &Wendbaar in 2022.
 

De adviescommissie Groei. beoordeelde de aanvragen en gaf de gemeente advies. Dit neemt het college van B&W over. Onder andere Stichting Wijland 2040, Vasim Circus Space en Stichting Schemerlicht krijgen een bijdrage.

Muziektheater met Bureau Wijland en Rood Mos

Bureau Wijland uit Nijmegen en Rood Mos uit Arnhem ontwikkelen en produceren samen muziektheater op basis van verhalen die mensen ondanks èn dankzij hun verschillen wereldwijd met elkaar verbinden. Dat doen ze met scripts van een schrijverscollectief en muziek van een cultureel zeer diverse groep musici, uitgevoerd door een diverse cast voor een publiek uit alle windhoeken. Ze dragen hiermee duurzaam bij aan de ontwikkeling van een pluriform aanbod van podiumkunsten in de regio.

Veilige circuslocatie van Vasim Circus Space

Vasim Circus Space heeft een unieke circuslocatie in Nederland. Ze wil haar locatie en organisatie ontwikkelen en toekomstbestendig maken. Meer specifiek: ze wil een fysiek en emotioneel veilige ruimte bieden aan alle bezoekers. Fysiek betekent dat alles voldoet aan de strenge arbowetgeving en zo de risico’s worden geminimaliseerd. Emotioneel houdt in dat Vasim Circus Space voor groepen met verschillende achtergronden een veilige plek is. De activiteiten die ze faciliteert, richten zich op de hele cultuurregio, waar geen soortgelijke plek te vinden is.

Kunstwerken van Studio Schemerlicht

Stichting Schemerlicht richt Studio Schemerlicht op om zelf kunstwerken te kunnen ontwikkelen. Hiermee creëren ze eigenaarschap over de ontwikkelde werken. De ambitie is nieuwe werken te herplaatsen. Ieder jaar wil Studio Schemerlicht drie nieuwe werken in totaal negen keer herplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld op kunstfestivals, maar ook als landmarks binnen (stedelijke) gebieden of als placemaking activiteiten binnen gebiedsontwikkelingen. Het voordeel daarvan is dat ze als studio op zoek kan naar een secundair verdienmodel.

Actieplan Cultuur Nijmegen

De regeling Weerbaar & Wendbaar maakt deel uit van het Actieplan Cultuur Nijmegen van de gemeente Nijmegen. Dit plan bevat een breed pakket aan maatregelen gericht op herstel, innovatie en noodsteun voor de culturele sector. Met het actieplan geeft de gemeente Nijmegen extra aandacht en ondersteuning aan de werkenden in de culturele sector. De regeling is gericht op herstel van de culturele infrastructuur, maar is ook bedoeld om de effecten op langere termijn op te vangen. De effecten van de coronacrisis op de culturele sector zijn nog duidelijk merkbaar.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen