Koninklijke onderscheiding voor mevrouw dr. Ans Veltman-van den Bos

Van onze redactie
7 maart 2022

Mevrouw dr. A.J. Veltman-van den Bos (78) ontving vanmiddag de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij heeft zich haar leven lang ingezet voor anderen, in het bijzonder voor jongeren.

Mevrouw Veltman heeft 28 jaar gewerkt als docente Nederlands aan het SSGN te Nijmegen. Na haar pensionering in 2005 is ze als vrijwilligster aan de slag gegaan bij het Montessori College. Hier heeft ze het Lees-en Schrijfcentrum (een van de eerste Lees-en Schrijfcentra op een school voor voortgezet onderwijs) mee opgezet, het zogeheten LenS. Tot op 78-jarige leeftijd begeleidde zij de schoolkrant en leerde ze de leerlingen hoe ze goede artikelen moesten schrijven. Daarnaast organiseerde en begeleidde mevrouw Veltman internationale uitwisselingen met o.a. het Bolzano, Aarau en Freiburg. Daar verzorgde ze lezingen in het Duits en Engels en werden bezoeken gebracht aan andere middelbare scholen met een Lees-en Schrijfcentrum. Ze heeft een database met lees-en schrijftermen ('Gereedschapskist') opgezet voor leerlingen en docenten met alle begrippen uit de schrijfdidactiek. 

Als vrijwilliger begeleidde zij ook leerlingen met een taalachterstand bij haar thuis. Sinds april 2021 doet zij dit nu als vrijwilliger bij de stichting STEP. 

Mevrouw Veltman is in 2000 gepromoveerd op een proefschrift over de productieve en goeddeels blinde schrijfster Petronella Moens. Deze promotie, op eigen kracht en voor een belangrijk deel buiten academische kaders, was een grote prestatie. Het oeuvre van Petronella Moens is haast onuitputtelijk en het vroeg een geweldige toewijding van mevrouw Veltman om het proefschrift naast haar drukke baan als leraar Nederlands te voltooien. Sinds 2001 is zij lid van het dagelijks bestuur van de Vereniging Petronella Moens en schrijft artikelen en boeken. Verder bestuurt ze de vereniging: financiën, aansturing activiteiten, organisatie en kwaliteitsbewaking. Ze beheert de website en brengt het blad Moensiana (digitaal tijdschrift) uit (www.petronella-moens.nl).

Ze ontving vanmiddag de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje-Nassau op het Montessori College.


Dit bericht delen:

Advertenties