Theatergroep Kwatta stopt na wegvallen structurele subsidie

Kunst en cultuur
Van onze redactie
7 maart 2022

 Op 12 maart gaat Kwatta’s nieuwste en tevens laatste voorstelling Metamorfosen in première. Het gezelschap is genoodzaakt om na het lopende theaterseizoen te stoppen vanwege het wegvallen van structurele subsidie van de Rijksoverheid en de provincie Gelderland. In 20 jaar is Kwatta uitgegroeid tot een toonaangevend jeugdtheatergezelschap met vele goed ontvangen voorstellingen en (nationale en internationale) prijzen. Kwatta heeft als thuisbasis Theater het Badhuis in Nijmegen.

Basisinfrastructuur
Tot 2021 ontving Kwatta, gezeteld in het Badhuis aan de Daalseweg in Nijmegen-Oost, structurele Rijkssubsidie vanuit de Basisinfrastructuur. Ondanks de landelijke en internationale erkenning voor de artistieke kwaliteit van de producties en een positief oordeel van de Raad van Cultuur (RvC) in 2020 over de artistieke visie en de toekomstplannen van Kwatta, is de BIS-subsidie voor de huidige subsidieperiode niet aan Kwatta toegekend. Kwatta had op het moment van aanvraag een zware periode doorgemaakt, en de Raad voor Cultuur achtte de organisatie in de toenmalige herstelfase financieel nog te instabiel. Hiermee verviel een belangrijke inkomstenbron voor het gezelschap.

Provincie Gelderland
Mede op basis van het besluit van de RvC heeft de provincie Gelderland besloten haar beleid ten aanzien van jeugdtheater te herzien, met als gevolg dat Kwatta geen aanspraak meer kon maken op een structurele subsidie van de provincie. Omdat de concretisering van het nieuwe provinciale beleid op zich laat wachten, is de toekomst van Kwatta onzeker geworden. Het gezelschap heeft in samenspraak met de Gemeente Nijmegen nog een onderzoek uitgevoerd om de toekomstscenario’s voor Kwatta in kaart te brengen, maar helaas bleek daaruit dat de organisatie zonder voldoende structurele subsidie niet langer levensvatbaar is. 

20 jaar jeugdtheater
Het bestuur en de directie van Kwatta zijn van mening dat met het wegvallen van Kwatta een belangrijke speler verdwijnt. Met een geschiedenis van 20 jaar jeugdtheater produceren heeft Kwatta, onder leiding van artistiek directeur Josee Hussaarts, een schat aan ervaring en expertise opgebouwd, regionaal, nationaal en internationaal. Kwatta benadrukt dat de artistieke kwaliteit nimmer ter discussie heeft gestaan. Daarnaast heeft het gezelschap ruime ervaring op het gebied van cultuureducatie, talentontwikkeling en diverse samenwerkingsverbanden. Financieel en organisatorisch heeft het gezelschap, onder leiding van zakelijk directeur Ilse Peeman, de zaken weer op orde gekregen. Zo sloot de organisatie 2020 en 2021 af met een positief resultaat. Dankzij dit resultaat kan Kwatta het huidige theaterseizoen met een nieuwe veelbelovende voorstelling afsluiten. 

Opvolger Theatergroep Teneeter
Door het wegvallen van twee grote structurele inkomstenbronnen is het gezelschap echter niet meer in staat de continuïteit en artistieke kwaliteit, die zij hoog in het vaandel heeft staan, te waarborgen. Met het stoppen van Theatergroep Kwatta, dat theatergroep Teneeter (1976-2001) opvolgde, komt een einde aan ruim 45 jaar professioneel jeugdtheater in Nijmegen en Gelderland. Daarmee is de provincie Gelderland samen met de provincie Zeeland de enige provincie zonder professioneel jeugdtheatergezelschap. 

Laatste voorstelling: Metamorfosen
Metamorfosen, met livemuziek van Camerata Trajectina, is het vervolg op eerdere succesvolle en prijswinnende samenwerkingen tussen regisseur Josee Hussaarts en schrijver Jibbe Willems. De voorstelling (8+) is vanaf 12 maart te zien in Theater het Badhuis en in de landelijke theaters.  


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties