Vastenactie 2022: even minderen voor een ander?

Goed doel
Van onze redactie
24 februari 2022

Woensdag 2 maart, Aswoensdag, is in de katholieke kerk de start van de jaarlijkse 40-daagse vastenperiode als voorbereiding op het Paasfeest. "Een mooie gelegenheid uw tijd, geld en aandacht te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken."

Anton van der Meer, namens de Effata-werkgroep diaconie: "Ook bij ons, de Effata geloofsgemeenschap, gehuisvest in de Dominicuskerk aan de Professor Molkenboerstraat 7. De vastentijd is een tijd van bezinning en wat soberder leven. Een mooie gelegenheid uw tijd, geld en aandacht te delen met mensen die uw steun goed kunnen gebruiken."

Anton vervolgt: "Wilt u deze vastenperiode minderen voor een ander? Bijvoorbeeld door een dagje geen vlees te eten, de auto een keertje te laten staan of de televisie een keer uit te laten? En wanneer u zo wat bespaart, dan hebben wij van de Vastenactie een mooie bestemming hiervoor."

Focus: Brazilië
"Met de Vastenactie steunen we projecten die direct of indirect te maken hebben met landrechten. De Effata heeft daarbij dit jaar de focus gericht op Brazilië. In het noordoosten van Brazilië krijgen 60 families ondersteuning met de gelden die we voor hen inzamelen via de vastenactie. Ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, materiaal en zaadgoed, bijenkorven én training en begeleiding. Wij gaan met Effata een bijdrage geven voor ondersteuning aan deze boeren in het noordoosten van Brazilie."

Anton: "Wij, als geloofsgemeenschap in Nijmegen-Oost, willen u graag betrekken bij deze actie. Doet u mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL21 INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 

Laten we met zijn allen even minderen voor een ander. Alvast hartelijk dank namens de boeren in Brazilië."


Dit bericht delen:

Lees ook
Advertenties