Nieuwe kamerverhuur of uitbreiding alleen nog via omgevingsvergunning

Van onze redactie
16 februari 2022

De gemeenteraad heeft 2 februari 2022 het facetbestemmingsplan Kamerverhuur vastgesteld. Daarmee is het verboden om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw waar wonen is toegestaan, te verkameren met drie of meer kamers. Verkameren blijft mogelijk, zodat er (studenten)kamers beschikbaar blijven, maar alleen nog met een omgevingsvergunning en in sommige gevallen ook een omzettingsvergunning. Het verbod geldt alleen voor nieuwe kamerverhuurpanden of uitbreiding van bestaande kamerverhuurpanden. Op deze manier is kamerverhuur beter te reguleren en illegale verhuur makkelijker te voorkomen, terwijl het aanbieden van kamers mogelijk blijft.

Met het facetbestemmingsplan kan de gemeente per geval bepalen of kamerverhuur wenselijk is en in de omgeving past. Het facetbestemmingsplan past binnen de doelstellingen van het kamerverhuurbeleid: het tegengaan van overlast, goedkopere woningen beschikbaar houden voor woningzoekenden en zorgen voor voldoende kamers. Het facetbestemmingsplan geldt voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde, en voor kantoorpanden die ook een woonbestemming hebben. Om de toch al schaarse betaalbare woningvoorraad te beschermen, zet de gemeente de Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020 in.

Omzettingsvergunning

Op 2 februari 2022 heeft de gemeenteraad een wijziging van de Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020 vastgesteld. Voor het verkameren van woningen met een WOZ-waarde van maximaal €350.000,- is naast een omgevingsvergunning ook een omzettingsvergunning nodig. Zo’n vergunning wordt alleen verleend als de aanvraag voldoet aan de regels uit de Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020. Voor woningen boven de €350.000,- is alleen een omgevingsvergunning nodig. Ook kan het zijn dat nog andere vergunningen nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer er verbouwingen nodig zijn. Bij 5 of meer kamers is een melding brandveilig gebruik nodig. Voor het verkameren van woningen met een WOZ-waarde tot en met € 220.000 verlenen we geen omzettingsvergunning. Daardoor blijven betaalbare woningen beschikbaar voor starters en vergelijkbare doelgroepen.

Gevolgen voor verhuurders, huurders en omwonenden

Voor verhuurders gelden de nieuwe regels alleen voor nieuwe situaties. Verkameren blijft mogelijk, maar bij een woning tot € 350.000,- moeten nu twee vergunningen worden aangevraagd. De gemeente beoordeelt of het pand geschikt is voor kamerverhuur en of kamerverhuur in de omgeving past. Voor huurders die nu een kamer huren, verandert erniets. Voor toekomstige huurders betekenen de nieuwe regels dat de gemeente hogere eisen kan stellen aan de woning zoals een fietsenstalling en goede geluidsisolatie. Een verkamerd pand moet dus bepaalde voorzieningen hebben en overlast voor de omgeving voorkomen. Daar helpen de nieuwe regels bij omdat per geval de afweging wordt gemaakt ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Tegen de verlening van de omgevings- en omzettingsvergunning kan ook bezwaar worden gemaakt.

Inzage

Het facetbestemmingsplan, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken liggen van donderdag 10 februari tot en met donderdag 24 maart 2022 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen. Het digitale facetbestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 


Dit bericht delen:

Advertenties