Supporters weer welkom in het Goffertstadion

Van onze redactie
8 februari 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten dat het Goffertstadion weer veilig is om in gebruik te nemen na positief advies van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Aan het uitvak moeten nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden. En voor de hoofdtribune gelden gebruiksbeperkende maatregelen, daar moet het publiek op de eigen plek blijven zitten. Dit betekent dat supporters NEC weer kunnen aanmoedigen in de wedstrijd om de KNVB-beker van donderdag 10 februari 2022. Helaas moet dit nog steeds wel binnen de geldende corona maatregelen.

Na het begeven van het uitvak op 17 oktober 2021 hebben vele deskundigen kritisch gekeken naar de staat van de tribunes in het Goffertstadion. Aan de hand van de opgeleverde onderzoeksresultaten door Royal HaskoningDHV werd duidelijk welke maatregelen er nodig waren om weer op een veilige en verantwoorde manier publiek toe te laten in het stadion. NEC heeft op 14 december 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het aanbrengen van constructieve strips.

De aanvraag is door de ODRN en bureau Croes als externe expert, beoordeeld op basis van de huidige normen voor nieuwbouw. Alle partijen hebben hun akkoord gegeven, waardoor op 27 december 2021 de vergunning voor de benodigde herstelwerkzaamheden is afgegeven.

NEC is direct begonnen met het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze zijn rond het weekend van 5 februari 2022 afgerond. Tijdens en na de herstelwerkzaamheden is er nauw samengewerkt met NEC, Royal HaskoningDHV, ODRN en gemeente om ervoor te zorgen dat publiek zo snel mogelijk weer veilig naar wedstrijden kan.

Bij de hoofdtribune en het uitvak zullen er nog werkzaamheden plaatsvinden. Op het moment dat deze ook zijn uitgevoerd, zal het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit nemen.

Wethouder Vergunst: ”Het is nog geen vier maanden geleden dat een deel van de tribune het begaf, gelukkig zonder slachtoffers. En ik ben heel blij dat we vandaag al kunnen besluiten om weer op een veilige en verantwoorde manier publiek toe te laten tot het Gofferstadion. Dat is alleen maar mogelijk door de goede samenwerking tussen NEC, gemeente, ODRN en al de partners.”


Dit bericht delen:

Advertenties