Werken aan veiligheid ontwikkelt zich verder

Van onze redactie
3 februari 2022

Het veiligheidsbeeld in Nijmegen geeft een redelijk stabiel beeld, maar toch zijn er nog genoeg uitdagingen de komende jaren. Dat blijkt uit de veiligheidsbrief en de criminaliteitscijfers over 2021 die het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

In de veiligheidsbrief die jaarlijks verschijnt, wordt beschreven hoe het met het veiligheidsbeleid gaat. Waar liggen aandachtspunten, wat zijn trends en waar moet het beleid op aangescherpt worden; op dergelijke vragen gaat de brief in. Ook komt de criminaliteit in Nijmegen in 2021 aan bod.

Cijfers

De criminaliteitscijfers zijn ook in 2021 beïnvloed door corona. Feiten als overlast door horeca en evenementen, woninginbraak en winkeldiefstal namen ook in 2021 weer af, daar waar geluidsoverlast en overlast door buren toenam. Daarnaast zette de algemene trend zich voort dat de traditionele vormen van misdaad in het algemeen stabiel of dalend zijn, maar dat sommige zaken aandacht vragen. Zo daalt de jeugdcriminaliteit, maar neemt de ernst toe, een ontwikkeling die we in het hele land zien. Nieuwe vormen van criminaliteit blijven stijgen. Voorbeelden hiervan zijn ondermijning en cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit. Dit is een ontwikkeling die zich naar verwachting voort zal zetten.

Ontwikkelingen

Een andere ontwikkeling op het gebied van veiligheid is de toenemende verbinding met allerlei beleidsterreinen. Zo worden Bibob-toetsen niet alleen meer toegepast bij horeca, maar ook bij zorgaanbieders en bij vastgoedtransacties. Ook in de preventieve aanpak is de samenhang met zorg en het sociaal domein het afgelopen jaar verder versterkt, bijvoorbeeld bij de nieuwe gebiedstafels waar zorg, veiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen in samenhang worden opgepakt. Andere ontwikkelingen die bijdragen aan het vergroten van de veiligheid zijn het helpen mensen en ondernemers digitaal weerbaarder te maken en een verdere invoering van informatie gestuurd werken; waardoor we onze aandacht steeds effectiever in kunnen zetten op plaatsen waar dat het hardst nodig is.

Burgemeester Bruls houdt de vinger aan de pols: “We werken elk jaar weer met al onze partners keihard aan een veiliger Nijmegen. De criminaliteit blijft zich echter helaas ook ontwikkelen, dus we moeten alert blijven en ons steeds blijven afvragen hoe we het beste blijven werken aan een vellige stad. We hebben nog veel werk te verrichten de komende jaren, want nieuwe vormen van criminaliteit dienen zich aan en we moeten de stad daartegen beschermen. De motivatie om dit te doen is gelukkig bij iedereen heel groot.”


Dit bericht delen:

Advertenties