Gemeenteraadsverkiezingen in maart: openbare zittingen van het centraal stembureau

Van onze redactie
29 januari 2022

De voorzitter van het hoofd- en centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden gemeenteraadsverkiezing Nijmegen, maakt bekend dat op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur, een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt over:

- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding;
- de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Bezwaar indienen
De zitting is ook digitaal te volgen. Tijdens de zitting kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 3 februari 2022 vóór 17.00 uur aanmelden, met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via verkiezingen@nijmegen.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding van de wijze waarop u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Vaststelling van de uitslag
Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur vindt er een openbare zitting van het hoofdstembureau plaats tot vaststelling van de aantallen stemmen, direct gevolgd door een openbare zitting van het centraal stembureau tot vaststelling van de uitslag van de verkiezing van de leden van de gemeenteraad.

Deze zitting is ook digitaal te volgen. Tijdens de zitting kan een bezwaar worden ingediend. Als u van dit recht gebruik wilt maken moet u zich uiterlijk 21 maart 2022 vóór 08.00 uur aanmelden, met vermelding van uw naam en telefoonnummer, via verkiezingen@nijmegen.nl. U ontvangt dan een e-mail met vermelding van op welke wijze u uw bezwaar kenbaar kunt maken.

Bovengenoemde zittingen vinden plaats in de raadszaal van het Nijmeegse stadhuis, Korte Nieuwstraat 6. Direct na de zittingen wordt het van de desbetreffende zitting opgemaakte proces-verbaal en overige stukken ter inzage gelegd in de Stadswinkel, Mariënburg 30.

Foto: vorig jaar mochten we ook onze stem uitbrengen, toen voor de Tweede Kamerverkiezingen, zoals hier in 'Oude Weeshuis' (fotograaf: Ger Nijenhuyzen).


Dit bericht delen:

Advertenties