Bewoners Voorstadslaan nog steeds voorstander van betaald parkeren

Van onze redactie
7 januari 2022

Bewoners van het eerste gedeelte van de Voorstadslaan voelen zich bekocht door de beslissing van de gemeente om in hun straat geen betaald parkeren in te voeren.

Veel aanwonenden van de Voorstadslaan tussen de Weurtseweg en de Niersstraat zijn juist voorstander van het invoeren van betaald parkeren. Zij zien dat de parkeervakken aan beide zijden van de straat op doordeweekse dagen worden ingenomen door mensen die voor werk of winkelbezoek in het centrum moeten zijn. Bewoners zelf kunnen hun auto niet meer kwijt. Zij hebben de parkeervergunning die hen één Euro per maand kost er graag voor over.

Eén bewoner, die verder anoniem wil blijven, (naam en adres bekend bij de redactie) vertelt: 'Het is meestal te gek voor woorden. In de ochtenduren zie je dat centrumbezoekers hier hun auto stallen. Ze halen dan hun koffertje en een vouwfiets of step uit de auto om naar het werk te gaan en houden de parkeerplaats de rest van de dag bezet. Als je dan zelf met de auto weggaat heb je het nakijken en kun je je auto vaak niet meer kwijt. Zelfs mensen die in het centrum wonen parkeren hier continu.

In 2020 is een door de gemeente uitgevoerd verkeersonderzoek gedaan waaruit blijkt dat de verkeersdruk in de Voorstadslaan veel hoger is dan in de omliggende straten. We waren toen al een eigen handtekeningenactie gestart. Hieruit bleek dat meer dan 50% van de bewoners van ons stuk Voorstadslaan voorstander van betaald parkeren was.

De gemeente kwam daarna met het plan om in de gehele wijk betaald parkeren in te voeren. Dit leidde tot weerstand van bewoners in verder weg gelegen straten die geen last hadden van steeds bezette parkeerplaatsen. Toen ging er een streep door betaald parkeren in de gehele wijk omdat meer dan de helft van alle wijkbewoners dit niet wilde.

Uiteindelijk heeft de gemeente twee cirkels van 300 meter rond bouwlocaties aan de westkant van het station en het Waalkwartier getrokken waar betaald parkeren wél wordt ingevoerd, ook in die straten waar een meerderheid eerder tegen was. Dat waren eerst trouwens 500 meter en dan zouden we uit de brand zijn geweest. Ook als er een cirkel was getrokken om de geplande nieuwbouw op het terrein van de oude Batava Boterfabriek. Dat is tot nu toe niet gebeurd en de mensen die daar komen te wonen zullen hun auto ook gratis in onze straat willen stallen.'

'We worden zo een eilandje van gratis parkeren tussen de gebieden waar je wel moet betalen. De overlast zal alleen maar toenemen.

We hebben dit probleem aangekaart bij de gemeente. Het antwoord is dat we betaald parkeren opnieuw moeten aanvragen bij de gemeente. Dus opnieuw dezelfde acties ondernemen vanwege in onze ogen bureaucratische beslissingen. En dan ben je zo maar een jaar verder. Jammer.'

 

Toch geven de bewoners van de Voorstadslaan het niet op en dringen aan op een versnelde procedure bij de verantwoordelijk wethouder.


Dit bericht delen:

Advertenties