GL, VVD, D66 en PvdA maken zich zorgen over de situatie in zwembad Dukenburg

Van onze redactie
4 januari 2022
GL, VVD, D66 en PvdA maken zich zorgen over de onveilige situatie in Zwembad Dukenburg. Iedere organisatie moet zijn eigen personeelsproblemen oplossen. Maar is de stichting Zwembad Dukenburg, na de mislukte mediation, zelf in staat dit probleem structureel op te lossen? En welke gevolgen heeft dit voor het toezicht en de veiligheid van de Nijmeegse zwemmers en het personeel? Lukt het om, met het hoge ziekteverzuim, steeds gekwalificeerd personeel op de badrand te laten staan?, zo vragen de politieke partijen zich af.
Werknemers en oud-werknemers van het zwembad Dukenburg hebben de gemeenteraad een brandbrief geschreven over de onveilige werkomgeving in het zwembad. Tevens heeft de gemeenteraad een brandbrief ontvangen van klokkenluiders van het zwembad. Er is een gesprek geweest met een grote delegatie van (ex-)werknemers van het zwembad. In de Gelderlander heeft een serie artikelen gestaan over de problemen in het zwembad.
Daaruit blijkt dat er bij het zwembad Dukenburg al geruime tijd sprake is van een hoog ziekteverzuim, ongewenst gedrag tussen en jegens personeelsleden en een onveilige werksfeer.
Het verloop onder het personeel is groot. Er is getracht via mediation dit conflict op te lossen maar dat is mislukt.

Het zwembad krijgt jaarlijks subsidie van de gemeente. Is de gemeente bereid op grond van de voorwaarden in te grijpen bij het zwembad Dukenburg? En welke eisen zijn er in de subsidievoorwaarden gesteld aan het zwembad rond de veiligheid van de zwemmers en het personeel?

Daarom hebben de fracties van Groen Links, VVD, D66 en de PvdA de volgende schriftelijke vragen:

  1. Heeft het college contact gehad met het bestuur van de stichting zwembad Dukenburg? Zo ja; hoe beoordeelt het college de huidige situatie in het zwembad, zoals geschetst door De Gelderlander?
  2. Is het juist dat het college een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar deze problemen in het zwembad Dukenburg? Waarom heeft de eerste onderzoekster haar opdracht teruggegeven? Op welke wijze is de onafhankelijkheid van dit onderzoek nu gewaarborgd?
  3. Op welke manier wordt de veiligheid van de bezoekers, de zwemmers en met name de kinderen nu gewaarborgd? Kan Stichting Zwembad Dukenburg garanderen dat er altijd gekwalificeerd en opgeleid personeel langs het bad staat en zwemles geeft?
  4. Heeft de gemeente Nijmegen bij het verstrekken van de subsidie aan Stichting Zwembad Dukenburg eisen gesteld om de veiligheid van zwemmers en het personeel te kunnen waarborgen? En hoe wordt daarop toegezien?

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen