NEC krijgt meer tijd om ontwikkelplannen Goffertstadion te presenteren

Van onze redactie
21 december 2021
Het college van B&W stemt in met het verzoek van NEC om het naar buiten brengen van de ontwikkelplannen van het Goffertstadion op te schuiven tot uiterlijk 31 maart 2022. Door het begeven van een tribunedeel op 17 oktober in het stadion is het maken van de ontwikkelplannen vertraagd.
NEC heeft de ambitie het stadion te kopen en daarna te moderniseren zodat het stadion en NEC nog jaren vooruit kunnen. De gemeente Nijmegen is in juli 2018 met NEC een koopoptie van het Goffertstadion overeengekomen. Bij een eerdere verlenging van de termijn zijn twee ijkmomenten benoemd. Het eerste moment is dat NEC voor 31 december 2021 de ontwikkelplannen voor het Goffertstadion presenteert. Het tweede moment is dat het ontwerpbestemmingsplan voor 31 december 2022 ter inzage wordt gelegd.

Door het begeven van het tribunedeel tijdens de wedstrijd NEC-Vitesse op 17 oktober werden zowel NEC als de gemeente geconfronteerd met enorm veel werkzaamheden die erop gericht zijn het stadion weer te herstellen. Om het stadion door NEC weer veilig in gebruik te kunnen nemen, heeft Royal HaskoningDHV, in nauw overleg met Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), geadviseerd welke maatregelen nodig zijn om het stadion weer in gebruik te kunnen nemen. De tribuneonderdelen worden versterkt met metalen strips zodat deze weer voldoen aan de huidige nieuwbouweisen volgens het Bouwbesluit. Hierdoor kan er weer op een veilige en verantwoorde manier publiek worden toegelaten in het stadion. 

Tegelijkertijd ligt de stedenbouwkundige ontwikkeling van het stadion niet stil. Er wordt hard doorgewerkt aan de verschillende scenario’s rondom de ontwikkeling van het stadion. Maar de herstelwerkzaamheden vragen een grote inspanning van NEC waardoor er momenteel minder tijd is voor het uitwerken van de ontwikkelplannen van het Goffertstadion. Als er niet voldaan wordt aan de afgesproken termijn kan de gemeente de koopoptie ontbinden. Dit is voor beide partijen onwenselijk en daarom stemt het college van B&W in met het verzoek van NEC om de termijn voor het presenteren van de plannen uit te stellen tot 31 maart 2022.

Dit bericht delen:

Advertenties