Futsal Chabbab wil zorgen voor een gezonder Dukenburg

Van onze redactie
19 december 2021
Futsal Chabbab is een pedagogisch welzijnsprogramma voor jongeren dat sport, onderwijs, veiligheid en leefbaarheid met elkaar verbindt. Dit programma zet zaalvoetbal in om jongens en meisjes te bereiken die vaak op straat te vinden zijn.
Het doel is om schooluitval en overlast te verminderen en zelfontplooiing te bevorderen. De jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en volgen verplicht huiswerkbegeleiding als schoolprestaties achterblijven. Voor meiden zijn er ook aparte trainingsactiviteiten en workshops. Er wordt nauw samengewerkt met onder meer gemeente, scholen, politie, GGD, jeugdcoaches en ander stedelijk jongerenwerk.

 

Gezonde leefstijl

Dit jaar is Futsal Chabbab op verzoek van de gemeente Nijmegen in het kader van de Nijmeegse Preventieagenda gestart met de Gezonde Leefstijl. Futsal Chabbab doet dit in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. De Gezonde Leefstijl houdt in dat jongeren worden ondersteunt en gemotiveerd in het hanteren van een gezonde voedingsstijl en voldoende beweging in het dagelijkse leven. Tijdens de training worden deelnemers gevraagd om water en iets gezonds, zoals fruit, mee te nemen. Ongezonde snacks en frisdranken zijn dus niet meer welkom in de sporthal!

Het doel van de Gezonde Leefstijl is om kinderen mee te geven dat ze gezond moeten leven en waarom ze gezond moeten leven. Zo gaan de deelnemers fitter en gezonder door het dagelijks leven. Het uiteindelijke doel is om met zijn allen naar een gezonder Dukenburg te werken!

De coördinatoren en trainers zullen hierin het voorbeeld nemen en de deelnemers hierin meenemen. Om de deelnemers te stimuleren tijdens de trainingen water te drinken heeft Futsal Chabbab bidons uitgedeeld.

Futsal Chabbab is een interventie van FC Social Work.


Dit bericht delen:

Advertenties