Gemeente en corporaties ondertekenen overeenkomst over gebiedsontwikkeling Winkelsteeg

Van onze redactie
17 december 2021
Vandaag is er een belangrijk stap gezet om snel 500 woningen te gaan bouwen. De gemeente Nijmegen en de 4 corporaties Talis, Portaalwonen, SSH& en Woonwaarts hebben de overeenkomst voor Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) ondertekend.
Winkelsteeg, het gebied tussen het Goffertpark en het Maas-Waalkanaal, krijgt de komende jaren een flinke impuls. De plannen hiervoor staan in de Ontwikkelvisie Winkelsteeg. Nieuwe Dukenburgseweg 21 (NDW21) is het eerste concrete project binnen dit gebied. Daarmee is het de springplank voor de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg.

NDW21

De gemeente Nijmegen en de Nijmeegse woningcorporaties Talis, Portaal, SSH&, WoonGenoot en Woonwaarts bouwen de komende jaren samen zo’n 500 flexibele en duurzame woningen. De woningen zijn bedoeld voor met name kleinere 1- en 2-persoonshuishoudens.
De gemeente: "We willen jongeren, studenten, starters en mensen die met spoed een woning zoeken een plek bieden. NDW21 wordt een inclusieve buurt: iedereen is er welkom en mensen hebben oog voor elkaar. Ook krijgen mensen die wat extra zorg en begeleiding nodig hebben hier een plek. Verder is er ruimte voor een aantal mensen om zelf hun huis te bouwen en komen er werkruimtes/ateliers voor ondernemende creatievelingen. Hiermee wordt het een prettige en levendige woon- en werkplek.

Flexibele woningen

De woningen staan er maximaal 20 jaar. Doordat de woningen er tijdelijk staan kunnen we de crisis- en herstelwet gebruiken. Hierdoor kunnen we sneller bouwen. En dat is hard nodig. Nijmegen staat in de top 3 van steden met te weinig beschikbare woningen. Hier moet snel wat aan gebeuren. Daarnaast verandert er met de plannen voor gebiedsontwikkeling veel in de Winkelsteeg. Winkelsteeg wordt een levendig gebied voor wonen, werken en voorzieningen. We willen met NDW21 flexibel zijn om het gebied weer te kunnen aanpassen na 20 jaar. We verwachten dat we de woningen na 20 jaar weer kunnen verplaatsen en op een nieuwe plek gebruiken. 

Ondertekening overeenkomst NDW21

Op vrijdag 17 december ondertekenden de gemeente Nijmegen en de woningcorporaties Talis, Portaal, SSH& en Woonwaarts de overeenkomst voor NDW21: Het startschot voor de gebiedsontwikkeling van Winkelsteeg. De overeenkomst is ondertekend door wethouder Noël Vergunst van de gemeente en de bestuurders van de vier woningcorporaties. 

Bedrijven in de buurt 

We zijn in gesprek met de bedrijven in de buurt. Alle bedrijven die dat wilden, hebben een of meerdere gesprekken gehad. De bedrijven in de buurt staan over het algemeen open voor de plannen. Sterker nog, een aantal wil ook echt betrokken worden bij NDW21. Natuurlijk zijn er ook zorgen, bijvoorbeeld over grotere drukte en de combinatie van wonen en alle activiteiten. Daarover blijven we in gesprek. Ook de brandweer is een van ‘de buren’. Voor hen zijn de uitrijroutes natuurlijk belangrijk. We zorgen ervoor dat deze ook tijdens de bouw gebruikt kunnen worden. 

Aantrekkelijke buurt 

We willen het gebied levendig en dynamisch maken. Een gebied dat steeds verandert en in beweging is. Hiervoor hebben de gemeente en corporaties een aantal plannen. Naast de woningen willen we ontmoetingsplaatsen maken en zorgen voor een aantal voorzieningen voor een kleine groep mensen. Hiervoor werken we samen met (markt)partijen. We denken na over de voorwaarden die ruimte geven om te ondernemen op NDW21. Belangrijk is ook dat het openbaar groen een gezamenlijk karakter heeft en bewoners er prettig kunnen wonen. De woningen staan in het groen en parkeren gebeurt aan de randen van het gebied.

Geïnteresseerd of zelf een huis bouwen

Het is nu nog te vroeg om u in te schrijven. Later dit jaar komen we met meer informatie over de verhuur van de woningen en de mogelijkheden voor werkruimte of het zelf bouwen van een huis. U kunt zich onderaan de pagina inschrijven om op de hoogte te blijven. 

Eerder bewoond gebied?

De toekomstige bewoners van NDW21 zijn niet de eerste bewoners van dit gebied. In de Romeinse tijd – zo’n 1750 tot 2000 jaar geleden - stond hier een klein Bataafs dorp met daarnaast een grafveld. De graven van de Bataven zullen het meest in het oog springen, maar we verwachten ook andere bijzondere ontdekkingen te doen. Een mooie kans om weer een puzzelstukje uit de lange geschiedenis van Nijmegen te ontdekken. 

Belangrijke gebeurtenissen  

  • Op 14 juli 2021 behandelde de gemeenteraad NDW21. De raad voegde NDW21 toe aan de projecten met een ‘verklaring van geen bedenkingen’. Met deze verklaring wordt het proces versneld. 
  • Op 24 november 2021 heeft de gemeenteraad de ontwikkelvisie voor Winkelsteeg vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste onderdelen vastgesteld om van Winkelsteeg een nieuw, sterk werk- en woongebied te maken.
  • 17 december 2021 ondertekenden de woningcorporaties en de gemeente de NDW21 overeenkomst. 

Wat gaat er gebeuren

Eind van 2021 en in januari 2022 wordt er verder archeologisch onderzoek gedaan op plekken waar riolering en leidingen gelegd gaan worden. In februari wordt de riolering aangelegd. Vanaf 1 maart ligt het terrein klaar om de overige kabels en leidingen aan te leggen. Deze zullen in de 12 weken hierna geplaatst worden. 

Vervolgens starten de voorbereidingen van de woningbouw. Rond het 2e en 3e kwartaal van 2022 worden, als alles goed gaat, de eerste 200 woningen geplaatst. De overige woningen worden volgens huidige planning in 2023 geplaatst.

De verwachting is dat midden 2022 de eerste woningen worden opgeleverd. Eind 2023 is NDW21 klaar en staan er zo’n 500 flexibele woningen. 

Op de hoogte blijven

De gemeente plaatst regelmatig updates over NDW21. Wilt u op de hoogte blijven en een paar keer per jaar een update over NDW21 krijgen? Schrijf u dan in via het formulier op deze pagina.


Dit bericht delen:

Advertenties