Goede kamerhuur en tegelijk overlast beperken: facetbestemmingsplan Kamerverhuur

Van onze redactie
15 december 2021
Het facetbestemmingsplan Kamerverhuur is klaar voor vaststelling door de gemeenteraad. Met het facetbestemmingsplan Kamerverhuur wordt het verboden om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, waar wonen is toegestaan, te verkameren met drie of meer kamers. Verkameren blijft mogelijk, zodat er woningen beschikbaar blijven voor studenten en starters, maar is alleen nog mogelijk met een omgevingsvergunning. Dit voorstel past bij de ambitie van Nijmegen als stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit op de vraag van nieuwe en bestaande bewoners.
Wethouder Wonen, Jan Wijnia: 'Wij vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen. Verkamering zorgt daarbij soms voor een uitdaging. Aan de ene kant is extra woonruimte voor studenten en starters nog steeds hard nodig. Aan de andere kant kan dit ook overlast geven voor andere bewoners. Met het facetbestemmingsplan Kamerverhuur willen we ervoor zorgen dat alle bewoners prettig samenleven in hun wijk en tegelijk verkamering mogelijk blijft.'

Facetbestemmingsplan past binnen doelstellingen van kamerverhuurbeleid

Het facetbestemmingsplan past binnen de doelstellingen van het kamerverhuurbeleid. Namelijk voldoende beschikbare huisvesting voor diverse groepen, waaronder studenten. Daarom blijft kamerverhuur mogelijk. Het facetbestemmingsplan geldt voor alle woningen, ongeacht de WOZ-waarde, en voor kantoorpanden die ook een woonbestemming hebben. Om de toch al schaarse betaalbare woningvoorraad te beschermen, zet de gemeente de Huisvestingsverordening gemeente Nijmegen 2020 in.

Raadsbesluit begin 2022

In september 2020 heeft de raad besloten een facetbestemmingsplan Kamerverhuur op te stellen en niet eerder dan één jaar na de bekendmaking van dat besluit het ontwerp facetbestemmingsplan ter inzage te leggen. Het ontwerp facetbestemmingsplan Kamerverhuur heeft inmiddels ter inzage gelegen en is nu klaar voor vaststelling door de raad. Het voorstel staat geagendeerd voor de periode januari-februari 2022.

Dit bericht delen:

Advertenties