Nieuwe buurtteams voor volwassenen vanaf 1 januari 2022

Van onze redactie
9 december 2021
Vanaf 1 januari 2022 start de Stichting Buurtteamorganisatie Volwassenen Nijmegen in opdracht van de gemeente Nijmegen. De nieuwe buurtteams vervangen de Sociale Wijkteams en bieden directe hulp en ondersteuning aan alle volwassenen (zonder inwonende kinderen) in Nijmegen. Het doel: mensen sneller ondersteunen, altijd dichtbij in de wijk. Intensief samenwerken moet hierbij een van de belangrijkste succesfactoren worden, door beter gebruik maken van het bestaande aanbod en van daaruit samen verder te bouwen. De Buurtteams trekken samen op met lokale partners waaronder Ixta Noa en Zelfregiecentrum.
Buurtteams Volwassenen Nijmegen wil meer inwoners op een betere manier ondersteunen. In de nieuwe teams werken professionals die zelf begeleiding bieden. Of iemand nu schulden heeft, werkloos is geraakt, zich eenzaam voelt of allemaal tegelijk; de professionals kijken samen met mensen wat er nodig is, regelen een passende oplossing en bieden zo nodig toegang tot aanvullende zorg.

Samenwerken in de wijk

Door betere afstemming van professionals in de wijk komen inwoners eerder in beeld en worden ze sneller geholpen. De samenwerking met het (informele) wijknetwerk, zoals huisartsen, woningcorporaties en welzijns- en bewonersorganisaties, kan zo versterkt worden.

Bekende gezichten

Hoewel er achter de schermen veel verandert om de dienstverlening te verbeteren, blijft het persoonlijk contact waaraan inwoners gewend zijn voor een gedeelte hetzelfde. Een aanzienlijk deel van de medewerkers van de voormalige wijkteams en medewerkers van de aanvullende zorg verhuizen namelijk mee naar de nieuwe buurtteams. Zij kennen de stad en haar inwoners al goed. Sandra Kloppenburg, toekomstig teamcoach Buurtteams Volwassenen is samen met andere collega’s bezig haar team samen te stellen voor de wijk Dukenburg: 'Het is heel fijn dat we ook in de voorbereiding al samen met andere partijen en de gemeente optrekken om de teams en het proces vorm te geven. Zo kunnen we inwoners van Nijmegen zo goed mogelijk vertellen wat hen te wachten staat als we straks op 1 januari écht van start gaan.'

Te vinden in de wijk

De teams zijn vanaf 1 januari te vinden in de wijk: dichtbij de inwoners, zoals in wijkcentra. Meer informatie is te vinden op de website van Buurtteams Volwassenen Nijmegen.

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen