Onderzoeksresultaten bekend van overige tribune-onderdelen Goffertstadion

Van onze redactie
8 december 2021
Uit onderzoek blijkt dat er verschillende maatregelen genomen kunnen worden om de overige tribuneonderdelen in het Goffertstadion te versterken zodat er weer op een veilige en verantwoorde wijze publiek aanwezig kan zijn. Uit eerder ondezoek bleek dat door de combinatie tussen het aantal springende toeschouwers en een fout in de berekening van de wapening een tribune-onderdeel het begaf. Uit vervolgonderzoek blijkt dat ook de overige tribune-delen, met uitzondering van de kortere elementen (8 stuks), dezelfde tekortkomingen hebben. Er is op verzoek van gemeente Nijmegen en NEC ook een inventarisatie gemaakt van mogelijke oplossingen om het stadion weer veilig in gebruik te nemen.
Op 17 oktober 2021 is na afloop van de wedstrijd NEC – Vitesse een deel van het bezoekersvak van het Goffertstadion ingestort. Gemeente Nijmegen en NEC hebben direct een onafhankelijke en deskundige partij, Royal HaskoningDHV, gevraagd om onderzoek te doen naar dit incident. Tijdens een persconferentie op 5 november zijn de eerste voorlopige resultaten al bekend gemaakt waarom het tribune-onderdeel het begaf. Uit vervolgonderzoek blijkt dat ook de overige tribunedelen, met uitzondering van 8 kortere delen, dezelfde fout berekende wapening hebben. Ook de nok waarmee hogere tribune-elementen rusten op lager gelegen tribune-elementen is niet geschikt als primaire draagconstructie. Met deze voorlopige resultaten is er meer duidelijkheid gekomen over de bouwkundige staat van de tribunes in het Goffertstadion.
Wethouder Sport en accommodaties Bert Velthuis: 'Het is goed dat we al op zo’n korte termijn weten waar we aan toe zijn. Samen met NEC kunnen we nu de volgende stappen zetten zodat er weer op een veilige en verantwoorde wijze toeschouwers welkom zijn in het stadion.'

Herstelmaatregelen
Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de gemeente Nijmegen en NEC ook mogelijke herstelmaatregelen onderzocht. Als uitgangspunt geldt dat na het uitvoeren van de herstelmaatregelen de tribune-onderdelen voldoen aan de huidige nieuwbouw-eisen volgens het Bouwbesluit. In nauw overleg met Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau en de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) adviseert Royal HaskoningDHV om de tribune-onderdelen te versterken met stalen strips. Daarnaast moet er nog een oplossing worden gevonden voor de gebroken plaat.
Algemeen directeur NEC Van Schaik: 'we zijn blij dat Royal HaskoningDHV niet alleen heeft gerapporteerd met betrekking tot veilig of niet veilig, maar ook meegedacht, gerekend en heeft geadviseerd en getekend, continu in overleg met de ODRN en de gemeente, hoe het stadion weer 100% veilig en safe voor publiek toegankelijk kan worden.'

Vervolg
Om herstelmaatregelen uit te voeren gaat NEC spoedig een omgevingsvergunning aanvragen bij de ODRN, die dit proces zorgvuldig gaat behandelen. Gezien het spoedeisende karakter van deze werkzaamheden zal een onafhankelijke adviseur hierin ondersteunen. Na het verlenen van de vergunning kunnen de herstelwerkzaamheden starten. Van Schaik: 'we gaan per direct de vergunningsaanvraag doen. De focus ligt op openstelling van het hele stadion op 15 januari as als we tegen Heracles thuis spelen. Maar ook als we een deel kunnen openen zijn we al blij. Want onze achterban heeft aangegeven het liefst in De Goffert te spelen. Dit is een enorme stap naar een einde van deze verschrikkelijke periode van onzekerheid.'

Dit bericht delen:

Advertenties