Nijmegen tekent convenant met 12 bewindvoeringskantoren

Van onze redactie
8 december 2021
Twaalf bewindvoerders(-kantoren) maken afspraken met de gemeente over betere dienstverlening aan de inwoners die onder schuldenbewind staan. Bewindvoerders worden door de rechtbank aangesteld om tijdelijk de verantwoordelijkheid te nemen voor de financiën van inwoners met (forse) schulden. In het nieuwe convenant wordt afgesproken dat bewindvoerders, explicieter dan voorheen, onderdeel zijn van een bredere aanpak voor schuldhulpverlening.
Het doel is dat inwoners sneller kunnen beginnen met schuldhulpverlening en sneller weer verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun eigen financiële situatie. Met de afspraken in het convenant heeft de gemeente meer grip op de kwaliteit van bewindvoerders, zij moeten voldoen aan kwaliteitscriteria en afspraken om deel te mogen nemen.

Betere hulp inwoners

Door de 12 bewindvoerders te betrekken bij de schuldenaanpak van de gemeente, helpen we inwoners beter. Inwoners die de regie op hun financiële situatie zijn kwijtgeraakt moeten kunnen rekenen op een kwalitatief goede en betrouwbare bewindvoerder die samenwerkt met de financieel expert in de wijk en de schuldhulpverlener. Voor de inwoner moet er plan van aanpak liggen waarin de afspraken worden gemaakt met de schuldhulpverlening, de schuldeisers en de bewindvoerder. De partijen werken samen aan een traject voor een gezonde financiële toekomst van inwoners. Ook maken gemeente en bewindvoerders afspraken over de instroom, doorstroom en uitstroom van inwoners die onder bewind staan.  Petra Molenaar, wethouder Werk, Inkomen en armoedebestrijding: 'Deze nieuwe afspraken en samenwerking gaan ons helpen om inwoners met financiële problemen beter te ondersteunen.'

Goede begeleiding

Door het opstellen van een convenant met bewindvoerders is besloten om bewindvoering niet in gemeentelijk beheer uit te voeren. Het convenant biedt handvatten voor kwaliteit en  samenwerking in het belang van de inwoners. Het is bedoeling dat inwoners worden geholpen om de regie zelf weer in handen te krijgen en gebruik maken van de financiële regelingen van de gemeente en met een goede begeleiding. Eind 2022 volgt een evaluatie van deze nieuwe samenwerking.

Dit bericht delen:

Advertenties