Gemeente op zoek naar nieuwe ideeën voor het Initiatievenfonds

Van onze redactie
27 november 2021
Bijna 18.000 huishoudens in Nijmegen moeten rondkomen van weinig geld. Dat is niet gemakkelijk en kan veel stress opleveren. Voor het Initiatievenfonds zoekt de gemeente elk jaar nieuwe ideeën en plannen waar mensen met geldzorgen iets aan kunnen hebben.
Individuele burgers, verenigingen en stichtingen kunnen éénmalig maximaal 5000 euro subsidie krijgen voor het bedenken en uitvoeren van een plan om armoede te bestrijden. In totaal is er vanuit het fonds 30.000 euro beschikbaar.

Mooie projecten

De afgelopen jaren zijn er al prachtige projecten geweest. Bijvoorbeeld het lesprogramma `Smart met Geld` voor middelbare scholieren om hen te leren slim om te gaan met geld. Of een zomerprogramma voor alleenstaande moeders waar zij nieuwe vriendinnen maakten en hun zorgen samen konden bespreken. Maar ook de beweegactiviteiten van de Vincentiusvereniging, het kappers- en herstelcafé in Dukenburg en de ‘zelfoogstmoestuin’ van het Huis van Compassie konden met subsidie uit het Initiatievenfonds aan de slag.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor nieuwe projecten subsidie te krijgen, zijn er wel een aantal voorwaarden. Zo mag het plan nog niet zijn gestart. Het is ook niet bedoeld om winst te maken of om schulden af te lossen. De aanvrager mag niet failliet zijn en er is ook geen sprake van vereffening of uitstel van betaling. Als subsidie wordt toegekend moet het binnen één jaar gebruikt worden, behalve als de gemeente verlenging van het plan goedkeurt. 

Bij de aanvraag moet een kopie van een recent bankafschrift van de aanvrager worden meegestuurd. Verenigingen en stichtingen moeten bovendien een kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een oprichtingsakte meesturen. De indieners van een plan krijgen binnen maximaal 12 weken antwoord.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Nijmegen.

Dit bericht delen:

Advertenties