Voormalig UWV-kantoor maakt plaats voor woningbouw, werkplekken en andere voorzieningen

Van onze redactie
24 november 2021
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag het ambitiedocument €œvan UWV-locatie naar Westerkwartier€ vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van dit stukje gebied aan de westzijde van het station.
De stationsomgeving van het centraal station verandert snel. Zo wordt aan de westzijde van het station een nieuwe Westentree gerealiseerd, met stationsplein, kiss and ride en een gebouwde fietsenstalling. De plek waar nu het voormalige UWV-gebouw staat, aan de Tunnelweg en Koninginnelaan, is een belangrijk onderdeel van dit gebied. Door het vaststellen van het ambitiedocument geeft het college duidelijke kaders aan voor de ontwikkeling van het leegstaande kantoorpand.

De uitgangspunten bij de ontwikkeling zijn een gemengd woonprogramma, ruim baan voor bedrijvigheid en meer mobiliteit met minder parkeren. Er komt een nieuw, modern pand met ruim 300 woningen, een restaurant, winkels en gedeelde werkplekken. Hiermee draagt het plan bij aan belangrijke Nijmeegse doelstellingen: woningbouw, economische ontwikkeling en optimaal gebruik van openbaar vervoer.

Nu het ambitiedocument er ligt, kan de gemeente starten met het vervolg voor deze locatie; het wijzigen van het bestemmingsplan en het sluiten van een overeenkomst met de ontwikkelaar.

Wethouder Vergunst is tevreden met de nu gezette stap: 'Het stationsgebied ondergaat de komende tien jaar een enorme gedaanteverandering. De plek van het huidige UWV-gebouw speelt daar een belangrijke rol in. We willen dolgraag het huidige, vervallen beeld moderniseren naar een nieuw, toekomstgericht gebied. Daar komen we met het vaststellen van dit ambitiedocument weer een stukje dichterbij.'

 
Stationsgebied
 
Het stationsgebied ondergaat de komende jaren een ware gedaanteverwisseling. Er komen extra sporen en een extra perron, meer treinen, een nieuwe aantrekkelijke en open westentree en ook pakken we het stationsgebouw aan. Aan de centrumzijde komen betere voorzieningen voor buspassagiers, nieuwe en veilige passages voor fietsers en voetgangers en meer en betere fietsenstallingen. Ook komen er in de gehele stationsomgeving nog eens 2000 woningen bij. De verwachting is dat het gehele project in 2030 gereed is.

Dit bericht delen:

Advertenties