Museum Het Valkhof eerste museum in Nederland met werk Anne Wenzel

Van onze redactie
19 november 2021
Museum Het Valkhof verwerft met steun van het Mondriaan Fonds de installatie Under Construction van Anne Wenzel. Met de keramieken installatie geeft de kunstenaar macht een nieuw aangezicht: dat van de vrouw die ondanks haar eeuwenlange gevecht krachtig en strijdlustig is. Het beeld sluit naadloos aan bij de nieuwe transhistorische koers van het Nijmeegse museum. Met deze aankoop is Museum Het Valkhof het eerste museum in Nederland dat een installatie van de kunstenaar verwerft.
De installatie van kunstenaar Anne Wenzel (Schüttorf, 1972) bestaat uit twee vrouwenbustes, zes blokken, twee sokkels en een muurschildering. Het werk komt voort uit Wenzels fascinatie voor macht en heroïek. Vanuit historische wortels trekt Wenzel een parallel naar het heden. De klassieke borstbeelden van keramiek verbeelden de vrouw in haar historisch minderbedeelde positie: kwetsbaar en gehavend. 

Ingekerfde lijfspreuken

De zorgvuldig geboetseerde en geglazuurde bustes zijn vanuit een hedendaagse beeldtaal verminkt, bekrast en de muren zijn bewerkt met verfbommen. Alsof ze met veel pijn uit de geschiedenis zijn opgediept. Wie een stap dichterbij zet, herkent de ingekerfde lijfspreuken ‘I Am My Own Prophet’ en ‘Don’t Fear Freedom’. Fier overeind en met de blik op de horizon ogen de vrouwen ondanks hun kwetsbaarheid krachtig en strijdlustig. Het is een ode aan de vrouw die haar rechten opeist in een eeuwenlange strijd die nog altijd ‘under construction’ is.

Nieuwe koers

Directeur-bestuurder Hedwig Saam: ‘Het werk is actueel omdat het uitdrukking geeft aan de vaak nog gemarginaliseerde maatschappelijke positie van vrouwen. Tegelijk is het ook universeel omdat het in zijn verschijningsvorm, materiaal en esthetiek aansluit bij de klassieke cultuur die het fundament van ons museum vormt. Met deze gelaagdheid past het werk uitstekend bij de nieuwe koers van het museum die inzet op het verbinden en ontgrenzen van tijdvakken, culturen en disciplines.’

Het museum ‘under construction’

Het kritische werk van Anne Wenzel sluit naadloos aan bij de transhistorische koers van het museum. In die koers benadert het museum de collectie vanuit een open, meerkleurig perspectief en beziet de geschiedenis vanuit de actualiteit en vice versa. Het biedt mogelijkheden om nieuwe verhalen te vertellen, andere betekenissen te ontsluiten en zo aansluiting te vinden bij wat ons nu als individu en als samenleving vormt en raakt. Under Construction past in het narratief van de archeologische en 17e/18e/19e eeuwse collectie en is tegelijk hedendaags en actueel. Het werk zal ook na de verbouwing van het museum een sleutelpositie innemen in de vernieuwde collectiepresentatie.

Dit bericht delen:

Advertenties