Zilveren Waalbrugspeld voor Thijs Arts

Van onze redactie
4 november 2021
Thijs Arts is voorgedragen voor een Zilveren Waalbrugspeld voor zijn werkzaamheden als secretaris/penningmeester bij het Ankie Mensink-fonds. Vanmiddag reikte burgemeester Bruls de speld uit in het Goffertstadion.
Thijs Arts (73) is vanaf januari 1981 de drijvende kracht achter het Ankie Mensink-Fonds (AMF). Dit steunfonds is eind jaren ‘70 formeel opgericht voor mensen uit Nijmegen of omgeving die op één of andere manier, buiten hun schuld, in financiële problemen zijn gekomen. Het fonds beschikt over financiële middelen door giften van (vaste) donateurs. Arts heeft alle jaren het uitvoerende werk verricht, daarnaast zorgde hij voor verslaglegging aan het bestuur en aan de donateurs.

De heer Arts heeft als secretaris/penningmeester vele aanvragen beoordeeld en bekeek eveneens of deze aanvraag paste binnen de doelstelling van het Ankie Mensink-fonds. Met een vaak kleine gift kon de afstand naar een structurele oplossing overbrugd worden en kon een inwoner in financiële nood snel geholpen worden. Hierdoor zijn talloze mensen geholpen en maakte dit soms het verschil tussen een verwarmd en verlicht huis of dat iemand het kon redden tot het einde van de maand.

Grote zorgvuldigheid

Vrijwillig en onvermoeibaar heeft de heer Arts zich ruim 40 jaar ingezet en dit deed hij met grote zorgvuldigheid, zowel naar de aanvrager, alsook naar de donateurs toe. Hij werkte nauw samen met medewerkers van Bindkracht10. Vanuit vertrouwen is hen een bedrag ter beschikking gesteld waardoor de medewerkers van Bindkracht10 snel een gift kunnen verstrekken. Dit was en is heel belangrijk voor de spreekuurbezoekers. Maar ook de medewerkers hadden hiermee vaak het sluitstuk in handen om een bijdrage uit het fonds te kunnen geven voor goede hulp.

Door de inzet van de heer Arts speelt het fonds al meer dan veertig jaar een bijzondere rol. Aan hem is te danken dat dit nooit veranderd is. De aanvragen van nu zijn niet dezelfde als die van 41 jaar geleden. Door zijn werkwijze en betrokkenheid volgt het Ankie Mensink-fonds op een natuurlijke wijze de maatschappelijke ontwikkelingen. De inzet van de heer Arts heeft dit met zijn permanente bereikbaarheid mogelijk gemaakt.

Dit bericht delen:

Advertenties