College zet stap op weg naar nieuwe westentree station

Van onze redactie
12 oktober 2021
Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Centrum - Stationsomgeving 5 vrijgegeven. Dit betekent een nieuwe stap richting een volwaardige station entree aan de westzijde van het station.
De komende jaren staan in de stationsomgeving grote ontwikkelingen op stapel. Er komen meer sporen en een extra perron en de perrontunnel wordt met 30 meter verlengd. Ook staat aan de westzijde een nieuwe entree en een fietsenstalling voor 3000 fietsen op de planning.

Door het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan zet het college van burgemeester en wethouders een volgende stap naar realisatie van de aanpassing aan de westzijde, met een nieuw entreegebouw in aansluiting op de perrontunnel, een overdekte fietsenstalling met 3.000 plaatsen, een openbaar plein met verblijfsruimte, groenvoorzieningen en de ontsluiting van een Kiss & Ride, gehandicaptenparkeerplaatsen en taxivoorzieningen.

Vervolg

Het plan wordt nu ter inzage gelegd en op 20 oktober gepubliceerd in de Staatscourant. Elke belanghebbende kan daarna gedurende zes weken een visie op het plan inbrengen. Daarna worden de reacties verwerkt en zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan. Dit zal naar verwachting begin 2022 zijn. Op donderdag 4 november is er een digitale informatieavond voor bewoners. Wethouder Vergunst is blij met deze mijlpaal: ‘ We werken al jaren keihard aan de verbetering van het stationsgebied. Langzaam maar zeker komen we nu in de fase dat we besluiten kunnen gaan nemen over de invulling van het gebied. Zo wordt alles steeds concreter. Ik heb er vertrouwen in dat dit plan in de stad positief ontvangen zal worden.’

Stationsgebied

Het stationsgebied zal de komende jaren een ware metamorfose ondergaan. Er komen extra sporen en een extra perron, een nieuwe westentree en ook het stationsgebouw wordt aangepakt. Aan de centrumzijde komen betere voorzieningen voor buspassagiers, een fietsvallei en betere fietsenstallingen. Ook komen er in de gehele stationsomgeving 2000 woningen. De verwachting is dat het gehele project in 2027 gereed zal zijn.

 


Dit bericht delen:

Advertenties