Ruimte voor terrassen in de binnenstad

Van onze redactie
12 oktober 2021
De gemeente blijft ruimte bieden aan ondernemers om een mooi terras neer te zetten in de binnenstad, maar let daarbij ook op leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Zo komen er duidelijke markeringen die de gegunde terrasruimte aangeven in de binnenstad. Dat staat in de nieuwe terrassennota die in november aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Overal wordt gezocht naar een goede balans tussen gezelligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Horecagelegenheden die tijdens de coronaperiode hun terras tijdelijk mochten uitbreiden om de 1,5 meter norm te kunnen garanderen en die ruimte nu willen voortzetten, kunnen een nieuwe aanvraag indienen. Die wordt dan opnieuw beoordeeld op leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid, maar dan binnen het daarvoor geldende APV-kader in plaats van met een gedoogtoestemming als gevolg van tussentijds collegebesluit.

Van winkelen naar ontmoeten

Nijmegen is rijk aan terrassen. Vooral in het centrum is de horeca ook steeds belangrijker geworden. De afgelopen tien jaar zijn er 50 horecagelegenheden in het centrum bijgekomen en sinds 2016 werken er meer mensen in deze sector dan in de detailhandel in de binnenstad. De volop aanwezige horeca en terrassen hebben het karakter van de traditioneel sterk op winkelen gerichte binnenstad ook veranderd. Mensen bezoeken het centrum nu vooral om elkaar te ontmoeten en combineren winkelen met een kopje koffie of drankje op een van de vele terrasjes.

Goede afspraken

Behalve winkels en horeca wonen er ook nog ruim 9000 Nijmegenaren in de binnenstad. Meer dan de helft daarvan is tussen de 15 en 29 jaar. Om al deze functies goed te kunnen combineren, is het belangrijk onderling goede afspraken te maken. In het Nijmeegse terrassenbeleid wordt dit nadrukkelijk gestimuleerd.

De omvang van een terras is een belangrijke factor voor een goede balans tussen gezelligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Een goede en voor iedereen duidelijke markering van die ruimte helpt om die balans te kunnen bewaken. Daarvoor worden nu bij alle terrassen in het centrum zogenoemde punaises aangebracht. Daarmee is een goede doorgang gegarandeerd. Binnen die markering mag de ondernemer zelf zijn terras inrichten. Belangrijk is dat ook in goed overleg met de buurt te doen. Waar een ondernemer zich niet aan de gegunde ruimte houdt, wordt handhavend opgetreden. Dat geldt ook voor de sluitingstijd, nu nog om 0.00 uur en als dat volgens de landelijke coronamaatregelen weer kan, straks weer om 1.00 uur.

Heaters

Bij het opstellen van de nieuwe terrassennota is ook gezocht naar mogelijkheden om het gebruik van energieslurpende heaters te verbieden. Die mogelijkheid bestaat niet. Om dit toch terug te dringen start de gemeente opnieuw een stimuleringsregeling.


Dit bericht delen:

Advertenties