Bewoners Lindenholt in fel verzet tegen woonwagenstandplaats Weteringweg

Karel Hermsen
12 oktober 2021
Bewoners van de Drieskensacker, Heeskesacker en de Weteringweg verzetten zich door middel van een brandbrief aan B en W en gemeenteraad tegen de mogelijke komst van 12 woonwagenplaatsen aan de Weteringweg.

Met deze brief, die geschreven is namens 238 wijkbewoners, willen de `actieleden Lindenholt/`t Acker` bereiken dat de politiek afziet van iedere vorm van permanente bewoning op de locatie aan de Weteringweg die de gemeente daar voor 12 woonwagens wil realiseren.

De wijkbewoners willen de plek behouden voor sociaal, sportief en recreatief gebruik en flora en fauna beschermen. Het hele terrein is door de gemeente al voor 136.000 euro opgeknapt. Een volgende stap zou het realiseren van meer groen moeten zijn.

Gebrekkige communicatie

Het eerste punt van kritiek behelst volgens de actiegroep de gebrekkige communicatie van de gemeente. Zo zouden slechts 130 huishoudens van de ruim 400 aanliggende huizen een brief ontvangen te hebben van de gemeente, waarin het voormalige sportveld aan Weteringweg wordt genoemd als potentiële locatie voor woonwagenstandplaatsen. De andere aanwonenden moesten het uit de krant vernemen.

De brief werd verstuurd in de vakantieperiode met een heel korte telefonische reactietijd. De actiegroep veronderstelt dat de gemeente de lopende activiteiten met betrekking tot de quickscan, waarop de gemeente haar keuze voor de Weteringweg baseert, bewust in het geheim heeft uitgevoerd. Vragen aan de wijkmanager en wethouders bleven onbeantwoord.

De actiegroep heeft daarop zelf een enquête opgesteld en onder ruim 200 huishoudens in de wijk afgenomen. De uitkomsten werden verstuurd aan burgemeester, enkele wethouders en andere verantwoordelijken. Ook de communicatie hierover zou vanuit de gemeente zeer gebrekkig zijn geweest.

Kritiek op quickscan

De negatieve ervaringen werden volgens de actiegroep extra versterkt door de uitkomsten van de quickscan. Men twijfelt aan de deskundigheid van de opstellers van dit rapport omdat belangrijke criteria bewust niet zouden zijn meegenomen.

Genoemd worden: het negatieve advies van de politie om hier uit breiden, de culturele verschillen tussen de wijkbewoners en de woonwagenbewoners en het feit dat de laatsten louter op de Teersdijk willen uitbreiden. Ook de hogedrukgasleiding maakt bebouwing aan de Weteringweg risicovol. De inmiddels voltooide renovatie van het sportveld en het recreatiegebied heeft de gemeente al 136.000 euro gekost en wordt evenmin genoemd.

De Provincie investeerde in geluidsisolerende aanpassingen van woningen tegen het omgevingslawaai en de fijnstofuitstoot van de A73. Voor nieuwe bewoning wil de gemeente een nieuwe, dure geluidswand plaatsen, waardoor er schade aan flora en vooral fauna zal ontstaan.

Tevens is er hinder door hoogspanningsmasten en daarop geplaatste mobiele communicatievoorzieningen. Tenslotte vrezen bewoners van koopwoningen in de wijken een forse waardedaling van hun huis.

Spreekrecht

Tijdens de raadsvergadering van 29 september hebben leden van de actiegroep gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Er kon geen antwoord worden gegeven op de feitelijke onjuistheden in de quickscan. Wethouder Vergunst schijnt volgens de schrijvers van de brief vast te willen houden aan een uitbreiding van maximaal 15 locaties aan de Teersdijk. De rest zou volgend jaar verdeeld worden over de drie genoemde bouwlocaties in de quickscan. Bij hem was het volgens de actiegroep geen kwestie van wel of niet kiezen voor die locaties, maar ging het vooral over de wijze waarop de boodschap aan de omwonenden zou worden overgebracht. `Dat bijvoorbeeld de locatie aan de Weteringweg, onlangs volledig verbouwd voor 136.000 euro, door meerdere factoren totaal niet geschikt blijkt en wederom op de schop moet voor vele tienduizenden of meer, lijkt de wethouder niet te deren,’ aldus de actievoerders.

Juridische vervolgstappen

Al eerder maakte Gregor Buciarski , woordvoerder van de actiegroep, bekend indien nodig juridische stappen voor te bereiden.


Dit bericht delen:

Advertenties