Ontwikkeling woontoren en parkeergarage Hezelpoort weer stap verder

Van onze redactie
2 oktober 2021
De gemeente Nijmegen start de aanbesteding voor een ontwikkelaar voor de woontoren en parkeergarage bij de Hezelpoort. De woontoren gaat plek bieden aan groepen waarbij het woningtekort groot is. Er komen in ieder geval 211 betaalbare woningen, onder andere voor studenten, starters en doorstromers.

De plannen voor een woontoren en parkeergarage zijn er al lange tijd. De afgelopen periode heeft de gemeente stappen gemaakt om deze plannen tot uitvoering te brengen. Eind vorig jaar stelde de gemeenteraad het aantal openbare parkeerplaatsen voor de parkeergarage vast. Daarna volgden gesprekken met de buurt en de bewonersklankbordgroep. De input uit deze gesprekken heeft de gemeente meegenomen in de aanbestedingsstukken. Deze zijn nu bijna klaar en de gemeente gaat nu op zoek naar een ontwikkelaar.

Selectiecriteria

De gemeente vraagt de ontwikkelaars die zich aanmelden om eerst met een visie te komen en geeft daarbij selectiecriteria mee. Belangrijk daarbij is hoe de toekomstige ontwikkelaar denkt over een aantal thema’s zoals de ruimtelijke kwaliteit. De woontoren en parkeergarage zal goed moeten passen in de omgeving en een schakel zijn tussen binnenstad en Nijmegen-West. Ook duurzaamheid is belangrijk en vraagt de gemeente bijvoorbeeld aandacht voor de materialen waarmee gebouwd wordt en de toekomstbestendigheid daarvan. Verder moet de ontwikkelaar met een visie komen hoe de toekomstige bewoners fijn met elkaar kunnen wonen. Daarnaast is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met omwonenden en de directe omgeving van de woontoren.

Vereisten

Hoe de woontoren en parkeergarage er precies uit komen te zien, wordt pas later in het proces duidelijk en hier stelt de gemeente ook eisen aan. Zo komen er minimaal 130 sociale huurwoningen, deze worden van SSH& en Portaal. Ook komen er minimaal 81 woningen met een middelklasse huur. Voor dit programma volstaat een hoogte van 70 meter of lager, maar het bestemmingsplan biedt de ruimte voor 120 meter. Het bestemmingsplan maakt een programma mogelijk met een commerciële plint. Daar kunnen bijvoorbeeld kantoren, detailhandel en lichte horeca komen. De parkeergarage moet voor 573 openbare parkeerplaatsen aan de rand van het centrum zorgen, aangevuld met parkeerplaatsen voor de woningen en de commerciële plint.

Fases van de aanbesteding

Uit de aangemelde partijen worden er vier geselecteerd op basis van een aantal criteria. Met deze vier gaat de gemeente in gesprek. De gekozen partijen gaan aan de slag met de eisen van de gemeente en geven hun visie op de Hezelpoort en dienen zij een plan in. Hierbij werkt de gemeente samen met Portaal en SSH&, die deels eigenaren worden van de woontoren. Dit proces duurt tot eind 2022. Dan kiest de gemeente één ontwikkelaar, die zijn plan uitwerkt. De verwachting is dat de bouw eind 2023 start en duurt tot eind 2025.

 

 


Dit bericht delen:

Advertenties