Rechtswinkel Nijmegen-Oost: niet eens met een besluit van de Belastingdienst, ga in bezwaar!

Floris Hutter
24 september 2021
Er valt een brief met een besluit van de Belastingdienst op de mat. Met de inhoud van deze brief bent u het niet eens. Wat kunt u doen om dit besluit van tafel te krijgen?

Velen van ons ontvangen regelmatig brieven van overheidsinstanties. Deze bevatten helaas niet altijd goed nieuws. Bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag voor een vergunning om te bouwen door de gemeente wordt afgewezen. Of wanneer u zorg- of huurtoeslag ontvangt en opeens een groot deel moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Als u zo een brief ontvangt, kunt u stil blijven zitten en akkoord gaan met het genomen besluit, maar dat hoeft niet. U kunt er namelijk voor zorgen dat er opnieuw naar het genomen besluit gekeken wordt. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met een besluit van de Belastingdienst?

Bezwaar maken

Wanneer de Belastingdienst uw huurtoeslag terugvordert, heeft u de mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar te maken. Dit is een formele manier om aan de Belastingdienst te laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. U maakt bezwaar door het schrijven van een bezwaarschrift. Meestal staat onderaan de brief die u heeft ontvangen wat er in dit bezwaarschrift moet staan en aan wie dit verstuurd moet worden. Wanneer uw bezwaarschrift goed is aangekomen, ontvangt u vaak een ontvangstbevestiging.

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het besluit van de Belastingdienst, dient u rekening te houden met de bezwaartermijn. Vaak is deze termijn zes weken nadat de brief met het besluit is verstuurd, maar dit is afhankelijk van het besluit. U vindt de termijn ook terug in de brief waarin het besluit aan u is medegedeeld. Als u pas na deze termijn uw bezwaarschrift indient, is de Belastingdienst niet genoodzaakt naar de inhoud van uw bezwaar te kijken. Het kan dan dus zo zijn dat de Belastingdienst weliswaar onrechtmatig een deel van uw zorgtoeslag terugvordert, maar omdat u te laat bezwaar heeft gemaakt de terugvordering overeind blijft. Het is dus zeer belangrijk om op tijd uw bezwaarschrift in te dienen.

Als de Belastingdienst uw bezwaarschrift ontvangt, zal hij het besluit heroverwegen. Het kan zo zijn dat deze heroverweging leidt tot een verandering van inzicht. In dat geval trekt de Belastingdienst het eerdere besluit in en neemt hij een nieuw besluit. Het kan echter ook zo zijn dat de Belastingdienst meent dat de terugvordering rechtmatig is. Het eerdere besluit wordt dan in stand gelaten en uw bezwaar wordt ongegrond verklaard. In de reactie op uw bezwaarschrift (dit heet de beslissing op bezwaar) zal de Belastingdienst uitleggen waarom hij het eerdere besluit in stand laat. Na dit oordeel kunt u zich bij het besluit neerleggen. U kunt er echter ook voor kiezen om tegen de beslissing op bezwaar in beroep te gaan.

In beroep gaan

Wanneer het besluit in stand wordt gelaten, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank door een beroepschrift in te dienen. In de brief met de beslissing op bezwaar staat hoe u dit doet. Voor een beroepsprocedure betaalt u €49 aan griffierechten. Vaak wordt u uitgenodigd voor een zitting bij de rechtbank. U kunt een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht. Tijdens de beroepsprocedure zal een onafhankelijke en onpartijdige rechter bepalen of de terugvordering onrechtmatig is. Na de zitting zal de rechter meteen mondeling of binnen zes weken schriftelijk uitspraak doen. Deze uitspraak kan ertoe leiden dat het besluit in stand wordt gelaten of wordt vernietigd. In dat laatste geval wordt er doorgaans een nieuw besluit genomen. Bent u het niet eens met de uitspraak, dan kunt u in veel gevallen nog in hoger beroep. Hiervoor doorloopt u min of meer dezelfde stappen.

Conclusie

Het is goed mogelijk dat u het niet eens bent met een terugvordering van de Belastingdienst. U heeft dan de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen dit besluit. In bezwaar wordt de terugvordering heroverwogen en soms wordt dan in uw voordeel beslist. Het is echter ook mogelijk dat het besluit in stand wordt gelaten. U heeft dan de mogelijkheid tot het instellen van beroep. Een onafhankelijke en onpartijdige rechter zal dan bepalen of de terugvordering inderdaad onrechtmatig was.

Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Hebt u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar algemeen@rechtswinkelnijmegen.nl. Hebt u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit te laten weten.

Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor het vorige artikel. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via Facebook of LinkedIn.

 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen