Gemeente, politie en douane controleren garageboxen aan Ambachtsweg

Van onze redactie
29 juni 2021
Vanmorgen zijn meerdere garageboxen aan de Ambachtsweg gecontroleerd door gemeente, politie, omgevingsdienst en douane. Er zijn geen misstanden aangetroffen.
Garage- en opslagboxen zijn kwetsbaar voor het (ongewild) faciliteren van criminele activiteiten en om die reden voeren gemeente, politie, omgevingsdienst en douane regelmatig integrale controles uit. Zo treden overheden samen op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunen ze eigenaren en verhuurders bij het versterken van hun weerbaarheid.
 
Gemeenten constateren regelmatig dat opslaglocaties anders in gebruik zijn dan bedoeld of het bestemmingplan toelaat. In sommige gevallen leidt dit tot gevaarlijke situaties. Niet alleen voor de gebruiker of verhuurder van de locatie, maar ook voor eventuele omwonenden. Bijvoorbeeld brandgevaar, overlast door verkeerd of ander gebruik en aantasting van de gezondheid.

De controle op de Ambachtsweg had dan ook een dubbel doel: aan de ene kant het ontdekken en beëindigen van criminele activiteiten en aan de andere kant het weerbaarder maken van verhuurders. Aan de Ambachtsweg had de ondernemer alles heel goed op orde en bleken er geen misstanden aanwezig te zijn. 'De samenwerking werd als zeer positief ervaren', laat de gemeente weten.
 
De overheid probeert samen met pandeigenaren te voorkomen dat panden misbruikt wordt door criminelen. Zo wordt de verhuurder geïnformeerd over de mogelijkheden voor het melden van vermoedens van overtredingen of crimineel gebruik van locaties.
 
Burgemeester Bruls is tevreden over de samenwerking: 'Niet voor de eerste maal hebben we in onze stad samengewerkt met alle diensten om te kijken of er misstanden zijn op een kwetsbare plaats. Gelukkig bleek dat vandaag niet het geval. Wij zullen ons blijven inzetten om eigenaren te helpen zich te wapenen tegen criminele activiteiten van hun huurders.'

Dit bericht delen:

Advertenties