Onderzoek standplaatsen woonwagens levert ruimte voor 35 standplaatsen op

Van onze redactie
25 juni 2021
De gemeente heeft in de QuickScan locaties nieuwe standplaatsen woonwagens onderzocht waar in de stad ruimte is voor extra woonwagenstandplaatsen. Er is ruimte gevonden voor 35 woonwagenstandplaatsen: 25 op nieuwe en 10 op bestaande locaties.
De drie nieuwe mogelijke locaties zijn aan de Elshofweg (Hatert/Grootstal), Weteringweg (Lindenholt) en Stationsstraat (Nijmegen-Noord). De bestaande locaties zijn aan de Teersdijk, Ackerbroekweg, Dorpsstraat en Ubbergseweg.Waar daadwerkelijk uitbreiding plaatsvindt en hoeveel standplaatsen er dan op die locatie(s) komen wordt later bepaald, na overleg met o.a. omwonenden en (toekomstige) woonwagenbewoners.

In de QuickScan zijn 21 nieuwe mogelijke locaties onder meer beoordeeld op beschikbare ruimte, inpassingsmogelijkheden in de omgeving en veiligheid.

De nieuwe extra standplaatsen zijn nodig omdat er al lange tijd geen standplaatsen zijn bij gekomen. De uitbreiding van standplaatsen is bedoeld voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie.

Behoefte aan woonwagenstandplaatsen

Het college van B&W liet in 2020 op verzoek van de gemeenteraad onderzoek doen naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Ook vanuit de rijksoverheid is gemeenten gevraagd om rekening te houden met de woonbehoefte van woonwagenbewoners. In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen zijn ook afspraken gemaakt over woonruimte voor deze specifieke doelgroep.

In Nijmegen zijn nu 80 standplaatsen en 27 huurwoningen voor woonwagenbewoners, verdeeld over 5 standplaatslocaties. Uit het onderzoek bleek dat er vraag is naar 93 nieuwe woonwagens. Die vraag kan niet in één keer worden opgelost. Het college heeft in december 2020 gekozen om in eerste instantie uitbreiding te zoeken voor woonwagenbewoners van 18 jaar en ouder die nu nog bij hun ouders inwonen op een Nijmeegse woonwagenlocatie. Zij hebben nog geen woonruimte en vormen de meest urgente groep.

Vervolg QuickScan

De woonwagenbewoners, Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen, omwonenden en andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de uitkomst van de QuickScan. Zij krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en te reageren. Met de zo verzamelde input maakt het college een afweging tussen mogelijke locaties en legt deze keuze voor aan de gemeenteraad.


Dit bericht delen:

Advertenties