Vanavond info avond Skaeve Huse

Van onze redactie
5 november 2013
Voor vanavond zijn alle wijkbewoners uit de Weezenhof uitgenodigd voor een informatieavond over het 'ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg - 8 (Skaeve Huse, Stadbroekseweg)'.

De gemeenteraad ging 17 april 2013 akkoord met het collegevoorstel voor de realisatie van acht woningen voor dak- en thuislozen aan de Stadbroekseweg (Skaeve Huse). In de directe nabijheid wordt een chalet geplaatst waar de bewoners van deze woningen een beroep kunnen doen op zorg vanuit diverse zorginstellingen.

De acht woningen, naar Deens voorbeeld ook wel Skaeve Huse genoemd, zijn eenvoudige kleine woningen voor mensen die het beste kunnen wonen in een kleine gemeenschap met begeleiding. Nijmegen is centrumgemeente als het gaat om de maatschappelijke opvang. Dat betekent dat Nijmegen de wettelijke taak heeft om dak- en thuislozen op te vangen. Uit de ervaringen van andere steden blijkt dat de bewoners opknappen door de rust en stabiliteit die deze vorm van wonen hen brengt. De bewoners krijgen behandeling van IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) en woonbegeleiding van de RIBW (regionale instelling voor begeleid wonen). Er is naast de acht woningen één woning die alleen gebruikt wordt door de begeleiding. In het gemeentelijk coalitieakkoord staat de ambitie om in Nijmegen vijftien zorgwoningen te realiseren, verdeeld over twee plekken, één in de bestaande stad en één in Nijmegen-Noord. Er loopt nog een onderzoek naar de locatie in Nijmegen Noord.


De afgelopen tijd hebben bewoners, gemeente en betrokken instellingen een buurtbeheerplan gemaakt. In In het Buurtbeheerplan staan alle afspraken rondom beheer en het voorkomen cq bestrijden van eventuele overlast. 


Om deze ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.
Op de informatieavond wordt het ontwerpbestemmingsplan en het buurtbeheerplan toegelicht en vragen hierover beantwoord.

Dinsdagavond 5 november, 19.00 uur
Kandinsky College, Hatertseweg 404, 6533 GV Nijmegen
Wijkbewoners kunnen eventueel gebruik maken van een bus die om 18.45 uur vertrekt vanaf winkelcentrum Weezenhof en hen rond 21.15 uur weer terugbrengt.


Dit bericht delen:

Advertenties