Koopoptie Goffertstadion voor de tweede keer verlengd

Van onze redactie
22 juni 2021
Het college van B&W heeft voor de tweede keer de optie tot koop van het Goffertstadion verlengd, nu tot 31 december 2023. De gemeente Nijmegen, NEC Holding en Exploitatiemaatschappij de Goffert B.V. hebben op 10 juli 2018 een koopoptie gesloten voor verwerving van het opstalrecht op het Goffertstadion. De koopoptie had oorspronkelijk een looptijd tot 1 januari 2020 en is al eens verlengd tot 1 juli 2021. NEC heeft de gemeente recent gevraagd om de koopoptie te verlengen.
NEC verkent samen met Klokgroep B.V. de vernieuwing van het Goffertstadion, waarbij de huidige functie van het voetbalstadion wordt aangevuld met andere functies. Dit biedt NEC het perspectief van doorgroei en een meer solide financiële basis. Er wordt, naast bedrijfsmatige en maatschappelijke functies gekeken naar de mogelijkheid om (sociale huur)woningen te realiseren. Deze ontwikkelingen moeten plaatsvinden binnen de contouren van het oude Goffertstadion. Voor de herontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.
 
Nieuwe voorwaarden
 
In de verlengde koopoptie is als voorwaarde opgenomen dat NEC uiterlijk eind 2021 haar ontwikkelplannen breed in de openbaarheid gepresenteerd moet hebben. Vóór eind 2022 moet het ontwerpbestemmingsplan c.q. het ontwerp-omgevingsplan ter inzage gelegd zijn.
 
Kaders voor herontwikkeling
 
Het college heeft aan NEC ook stedenbouwkundige kaders meegegeven voor herontwikkeling van het stadion. De ontwikkeling moet plaatsvinden binnen de grenzen van het kadastrale perceel van het stadion. Het Goffertstadion en het volkspark Goffert hebben beide een monumentenstatus. Het plan moet rekening houden met die groene monumentale omgeving, ecologische en cultuurhistorische waarden en het overig gebruik van het park.
 
Het programma aan de kant van het Stadionplein kan volumineuzer zijn dan aan de kant van de Hazenkamptribune; daar moet het gebruik minder intensief zijn. Dat geldt ook voor verkeersbewegingen. Parkeren en ander dan langzaam verkeer moeten aan de Stadionpleinkant komen. De bebouwing aan de Hazenkamptribune-zijde moet worden geïntegreerd in het park; de boomgrens is een beeldbepalende natuurlijke grens waarmee rekening gehouden moet worden.

Dit bericht delen:

Advertenties