Nieuwe voetgangersbrug sluitstuk wandelroute langs de Waal

Van onze redactie
16 juni 2021
Het Waalfront in Nijmegen-West krijgt steeds meer vorm. In het gebied komen woningen, horeca en bedrijven, maar ook een aantrekkelijke openbare ruimte. De gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront presenteerden deze week het ontwerp voor een voetgangersbrug over de ingang van de Waalhaven aan buurtbewoners. Met deze loopbrug is Nijmegen straks een kilometerslange, ononderbroken wandelroute rondom de Waal rijker.
In het Waalfront wordt gebouwd aan ruim 2.000 woningen, hoogwaardige en groene openbare ruimte, horeca en andere bedrijvigheid. De nieuwe voetgangersbrug over de havenmond zorgt in de toekomst voor een goede verbinding van het gebied met de historische binnenstad. Ook maakt de brug een unieke wandelverbinding langs de Waal compleet: vanaf de Waalkade via het Waalfront naar het NYMA-terrein en via De Oversteek, Veur-Lent en de Waalbrug weer terug naar het centrum. De wandelverbinding is eerder al vastgelegd in de plannen voor het Waalfront, waaronder het bestemmingsplan uit 2008 en in de Omgevingsvisie Nijmegen 2020-2040.
 
Voorlopig ontwerp
 
Het voorlopige ontwerp van de voetgangersbrug, gemaakt door architectenbureau Ney & Partners, is elegant, eenvoudig en slank. Het gaat uit van het gebruik van staal. De breedte is ongeveer 2,5 meter en de lengte in totaal 72 meter. Voor het ontwerp is samengewerkt met vertegenwoordigers van de Waalhaven, de scheepvaart en andere belanghebbenden.
 
Waterwetvergunning
 
De gemeente heeft de benodigde waterwetvergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Deze ligt vanaf 14 juni 2021 ter inzage tot en met 26 juli 2021. In september is naar verwachting de definitieve vergunningverlening.
 
Omgevingsvergunning
 
De komende periode wordt een aannemer gezocht die het ontwerp binnen de financiële en kwalitatieve randvoorwaarden verder kan uitwerken en de brug kan bouwen. Na het uitwerken van het ontwerp, vraagt de aannemer in het voorjaar van 2022 een omgevingsvergunning aan. De bouw start naar verwachting in april/mei 2022, als de omgevingsvergunning is verleend. De bouw vindt waarschijnlijk grotendeels plaats in een loods. Eind 2022 wordt de brug dan ingevaren en geplaatst. De exacte planning maakt de aannemer te zijner tijd.

Dit bericht delen:

Advertenties