Gemeente start proef met eenrichtingsverkeer in Hees

Van onze redactie
21 april 2021
De gemeente start begin 2022 een proef met eenrichtingsverkeer in Hees om sluipverkeer te voorkomen en de wijk bereikbaar te houden. Het idee is dat met dit eenrichtingsverkeer het sluipverkeer niet meer door de wijk rijdt, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk wordt vergroot. Uit onderzoek uit 2018 kwam naar voren dat ongeveer 3 op de 4 automobilisten die over de Voorstadslaan, de Tweede Oude Heselaan en de Schependomlaan door de wijk rijden, niet in deze straten hoeven zijn. De proef is samen met bewoners opgezet.
Voordat de proef start wordt al met verkeerstellingen onderzocht hoe verkeer tijdens afsluitingen gaat rijden. Dit gebeurt tijdens de aanleg van de inritconstructie en de aanleg van het 2e deel van de snelfietsroute aan de Tweede Oude Heselaan, want dan wordt de Voorstadslaan tijdelijk afgesloten. Naast deze tellingen wordt er ook een enquête gehouden onder buurtbewoners. Na de onderzoeken wordt er een definitief plan gemaakt voor de eenrichtingsproef.
 
De eenrichtingsproef
 
Samen met de een groep mensen uit de wijk, focusgroep Sluipverkeer Hees, is gezocht naar een aanpak die het probleem van sluipverkeer aanpakt én zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de bewoners in de andere straten. Een perfecte oplossing bleek er niet te zijn. Een permanente afsluiting is bijvoorbeeld goed tegen sluipverkeer, maar nadelig voor de bereikbaarheid van de bewoners van Hees. Een goede andere keuze bleek het instellen van eenrichtingsverkeer. Hierdoor wordt het sluipverkeer tegengehouden, maar de bewoners van Hees kunnen wel goed de wijk in en uit.  
 
Al eerder geplande aanpassingen
 
In het najaar van 2021 wordt het tweede deel van de snelfietsroute aangelegd aan de Tweede Oude Heselaan. Het eerste deel aan de Schependomlaan is in 2020 al aangelegd. Vanaf juni 2021 wordt er ook een inritcontructie gemaakt op de Voorstadslaan, vanaf de rotonde bij de Marialaan. Ook wordt de weg versmald. Voor deze werkzaamheden is het nodig de Voorstadslaan tijdelijk af te sluiten voor al het verkeer.
 
Verkeerstellingen en enquête
 
Tijdens de tijdelijke afsluitingen van de Voorstadslaan wordt onderzocht hoe het verkeer gaat rijden, om een beter beeld te krijgen van het effect van de maatregelen op sluipverkeer. Het onderzoeksgebied ligt tussen de Oscar Carréstraat, de Distelstraat, de Molenweg, de Marialaan en de Tweede Oude Heselaan.

Omwonenden kunnen tijdens de afsluitingen meedoen met een digitale enquête om voor- en nadelen in kaart te brengen van de afsluitingen. Met de ervaringen van bewoners en de tellingen wordt het effect van de twee afsluitingen vastgesteld en de uiteindelijke eenrichtingsproef uitgewerkt. Na die proef wordt definitief bepaald of, en hoe de weg geschikt wordt gemaakt voor eenrichtingsverkeer.

Dit bericht delen:

Advertenties