Dit jaar verdwijnt Centrale Gelderland

Van onze redactie
25 maart 2021
De sloop van Centrale Gelderland is al enkele jaren aan de gang. Voor wat betreft de grootste installatiedelen, de ketel en de schoorsteen, was dat tot nu toe aan de buitenzijde nog niet duidelijk zichtbaar. Dit jaar verandert dat; in vijf stappen verdwijnt de centrale definitief. Elke stap begint met het neerhalen van een deel van het gebouw met behulp van springstof.
In september vorig jaar tekende ENGIE een contract met de firma Brown & Mason voor de sloop van het restant van Centrale Gelderland. In november is de werkvoorbereiding gestart voor de sloopwerkzaamheden aan de zuidkant van het terrein. In december 2020 verleende de omgevingsdienst goedkeuring aan de sloopmelding. Inmiddels zijn alle voorwaarden voor deze goedkeuring ingevuld en wordt gestart met het grote werk aan de zuidkant.

Sloop Centrale Gelderland

Dit jaar wordt Centrale Gelderland bovengronds geheel gesloopt. Dat gebeurt in vijf stappen. Bij elke stap wordt een deel van het gebouw met behulp van springstoffen neergehaald. Het eerste onderdeel betreft de rookgasontzwavelingsinstallatie aan de westkant van het terrein in april. Daarna wordt de elektrostatische filter gesloopt. In het derde kwartaal worden de schoorsteen en katalysator gesloopt en in het vierde kwartaal verdwijnen ook het ketelhuis en de machinezaal.

Zorgvuldig

Elke stap wordt zorgvuldig voorbereid met de autoriteiten. Hiervoor is een commissie tot stand gebracht met vertegenwoordiging vanuit de omgevingsdienst, de politie, het waterschap en Rijkswaterstaat. Ook heeft ENGIE periodiek directe afstemming met de gemeente Nijmegen en de gemeente Beuningen over de plannen. Samen zorgen deze partijen voor een veilig verloop van de werkzaamheden. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de sloop ontvangen een brief van ENGIE met de exacte datum en tijd zodra deze bekend zijn.

Opruimwerkzaamheden

In 2022 vinden er voornamelijk nog opruimwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot de zomer van 2022.

Online vragenuurtje

Voorafgaand aan de eerste stap in het sloopproces organiseert ENGIE op donderdag 8 april van 19.30-21.00 uur een online vragenuurtje. Via Microsoft TEAMS geeft ENGIE een korte presentatie en daarna heeft u de gelegenheid om via de chat vragen te stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via deze link.

Dit bericht delen:

Advertenties