Aanvullende gemeentelijke subsidie voor hulp aan jongeren met mentale problemen

Van onze redactie
5 maart 2021
Als gevolg van de coronamaatregelen hebben kinderen en jongeren meer last van mentale gezondheidsproblemen. De klachten bij deze groep nemen alsmaar toe. Dit leidt tot langere wachttijden bij sociale wijkteams en fors meer aanmeldingen bij praktijkondersteuners huisartsenzorg jeugd. (POH-J). Door middel van een aanvullende subsidie wil het college van B&W de inzet van deze praktijkondersteuners uitbreiden.
Uit landelijk onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen en jongeren momenteel kampen met slaapproblemen, somberheid en angstklachten. Nijmegen vormt daarop geen uitzondering en ook hier ontstaan er forse wachttijden bij zorgaanbieders. Dit speelt vooral in de stadsdelen Lindenholt, Dukenburg, Centrum en West.

Het is volgens B&W belangrijk om kinderen, jongeren en gezinnen laagdrempelig en vroegtijdig te ondersteunen voordat de problemen verergeren. Daarom wordt de inzet van de praktijkondersteuning huisartsenzorg jeugd in 2021 en 2022 tijdelijk uitgebreid. Daarmee kan voorkomen worden dat de problematiek toeneemt en er specialistische hulp, van bijvoorbeeld de jeugd-ggz, nodig is. De POH-J biedt tevens overbruggingszorg als een verwijzing naar die specialistische hulp toch nodig mocht zijn.

Hiervoor is de huidige inzet van de POH-J ontoereikend. Met de aanvullende subsidie van ruim 41.000 Euro kan de POH-J 12 uur extra per week inzetten voor zogenaamde keukentafelgesprekken om beter zicht te krijgen op individuele klachten. Deze hulp is laagdrempelig, snel bereikbaar en kent minimale wachttijden. Jongeren met beginnende mentale gezondheidsproblemen worden dichtbij, via de eigen huisarts, snel en goed geholpen, waarmee doorverwijzing naar specialistische hulp niet nodig is. Twee derde van de patiënten zou op deze manier geholpen kunnen worden. Naar verwachting verminderen door de extra inzet van de POH-J tevens de wachttijden bij de sociale wijkteams, die het nu al extra druk hebben.

Het college gaat er van uit dat ook bij een versoepeling van de coronamaatregelen er nog veel kinderen en jongeren met mentale problemen zullen zijn. Daarom loopt de extra subsidie door tot eind volgend jaar.


Dit bericht delen:

Advertenties