23 straatnamen voor verzetsdeelnemers in Hof van Holland

Van onze redactie
2 maart 2021
23 straten in Hof van Holland krijgen de naam van verzetsdeelnemers. Het is een eerbetoon aan dappere mensen in het Nijmeegse verzet. Welke straten het worden is duidelijk nu het stratenpatroon van de nieuwbouw in Hof van Holland grotendeels bekend is.
Een externe commissie ‘Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken’ heeft 20 namen van verzetslieden geselecteerd en het college van B&W heeft er dit jaar nog 3 aan toegevoegd. Hof van Holland ligt in Nijmegen Noord vlakbij de brug ‘De Oversteek’ .

Het college van B&W heeft de straatnaamgeving Hof van Holland goedgekeurd. Dit betekent dat de raad binnenkort beslist over straatnamen die naar verzetsdeelnemers worden genoemd: Riet van Alebeekstraat, Victor Beermannhof, Ferdinand Biesselshof, Dick Boerrigterplein, Brendel-Jansenstraat, Theo Dobbestraat, Jeanette Geldensstraat, Truus Gelsingstraat, Albert van Hedelgaard, Jan Hogerlandstraat, Jozef van Hövellpark, Moormannstraat, Geert Niemeijerhof, Nel Petersstraat, Poelen-Hendrikspad, Jozef Rodriguezplein, Kees van Sambeekstraat, Spijkstra-Bruijnhof, Tine Vastbinderhof, Annie van Velzenhof, Jacques de Weertstraat, Peter Willstraat en het Oranje Marieplein.

Initiatiefvoorstel en advies

Op 25 september 2019 nam de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘Haal het Nijmeegse verzet bovengronds’ aan. Daarin bepaalde de raad dat de buurt Hof van Holland het thema ‘verzet’ zou krijgen en riep het college op om een werkgroep van experts een groslijst van namen te laten samenstellen, op basis waarvan het college straatnamen voor verzetsdeelnemers zou voorstellen. Het advies van de commissie ‘Het Nijmeegs verzet zichtbaar maken’ verscheen op 24 januari 2020 en bevatte een lijst van twintig namen. Voordat de commissie tot deze selectie kwam, heeft zij ook ingezonden naamsuggesties bekeken en meegewogen.

23 straatnamen

Om het bijbehorende college- en raadsvoorstel uit te kunnen werken, was het nodig dat de stedenbouwkundige plannen voor Hof van Holland verder ontwikkeld waren. In eerste instantie was namelijk nog niet duidelijk hoeveel straten er precies zouden komen en dus voor hoeveel straatnamen er plaats zou zijn. Nu is dat voor het grootste deel van Hof van Holland wel bekend en daarvoor stelt het college de 23 straatnamen voor. 20 van deze namen staan in het adviesrapport van de commissie.

Drie politievrouwen in het verzet

Daarnaast is er op dit moment ruimte voor drie extra straatnamen. Het college stelt de namen van drie politievrouwen voor die in het Nijmeegse verzet zaten: Annie van Velzen, Tine Vastbinder en Jeanette Geldens. De laatstgenoemde vrouw zat niet alleen in het verzet, maar was ook de eerste vrouw in dienst bij de Nijmeegse politie.

Straatnamen voor de toekomst

In de rest van Hof van Holland zal naar verwachting plek zijn voor nog enkele straatnamen, maar hoeveel dat er zijn, is pas bekend als de stedenbouwkundige plannen verder uitgewerkt zijn. Om die reden zal, als daar meer duidelijkheid over is, later een tweede voorstel met straatnamen van verzetsdeelnemers volgen.


Dit bericht delen:

Advertenties